Oppdraget bygger videre på 1. premie i åpen plan- og designkonkurranse utlyst av Oslo kommune. Målet er en klimanøytral bydel.

Grepet er å knytte Østmarka sammen med Lillomarka via Furuset sentrum og lage en ny kollektivtilknyttet innfallsport til marka. Etablering av «Bygaten» i tilknytning til torget vil tilføre et mangfold av funksjoner og urbane kvaliteter. Planforslaget innbærer en  bymessig integrering mellom Bait-un-Nasr-moskeen, Furuset hockey, Østmarka, kollektivknutepunktet og kjøpesenteret. Brukermedvirkning og samarbeid med bydelen har  vært viktig. Bærekraftig byutvikling har stått sentralt i den tverrfaglige planprosessen.

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten v/Groruddalsenheten

Prosjektperiode: 2010-2012

Areal/størrelse: 1075 daa

Prosjektansvarlig: COWI AS v/Kathrine Strøm

Landskapsarkitekt: COWI AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: COWI AS v/Kathrine Strøm

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): COWI AS v/ Janne Walker Ørka, Kathrine Strøm, Amund Siem Utne, alle MNLA, Liv Siri Syvertsen (by- og regplan) og Kjersti Randen (by- og regplan)

Samarbeidspartnere: a-lab og Architectopia

Priser i konkurranser: 1. plass

COWI AS, Oslo

  • Kollektiv
  • Snitt_A
  • Snitt_B

Liknende prosjekter