Prosjektet inngår i et større kvartalsopprustningsprosjekt for Olav Vs gate, Haakon VIIs gate og Klingenberggata. Klingenberggata vest er det første av tre byggetrinn.

Oppgraderingen vil bedre forholdene for de myke trafikantene og gjøres i tråd med «Estetisk plan 2005» for Oslo kommune. I Klingenberggata innebærer dette en oppgradering av fortausarealer med universelt utformet granittdekke, sykkelparkering samt ny møblering og belysning. Kjørearealene får asfalt og det etableres ny langsgående parkeringslomme i gata.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo sentrum

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Bymiljøetaten

Byggeår: 2011-2012

Prosjektperiode: 2011-2012

Areal/størrelse: 1052 m2

Prosjektansvarlig: COWI AS v/Marius Sekse MNLA og Anders Breistøl

Landskapsarkitekt: COWI AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: COWI AS v/Marius Sekse

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): COWI AS v/Marius Sekse

Rådgivere/konsulenter: COWI AS v/Thor Egil Lauvvang (RIVA), Dorthe Berg Abrahamsen (RIB), Asle Syvertsen (RIV), Øyvind Sverre Pettersen (RIE), Bernt Baanrud og Tore Krok Nielsen (belysning), Ann Helen Gåsøy (Veg)

Entreprenør: Østlandske vei og betong AS

Finansieringskilde/sponsor: Offentlige midler

COWI AS, Oslo

  • Klingenberggaten utsnitt
  • Samlet modell render 2
  • Samlet modell render

Liknende prosjekter