Prosjektet er en forlenging av det sentrale byrommet Kulturallmenningen i Ulsteinvik, fram til sjøkanten av tettstedet. Parken er en del av den nye, urbaniserte sjøfronten og inngår i den sammenhengende promenaden langs sjøsiden av sentrum.

Prosjektet binder sammen funksjonene til hotellet, kulturhuset, sjøpromenaden, miljøgata, et nytt boligprosjekt og sentrum. Parken har blitt et lett tilgjengelig uterom med god kontakt med sjøen, og er blant annet mye brukt i lunsjtiden når været er fint. Byrommet er tilrettelagt med ganglinjer og adkomster for opphold, rekreasjon, lek og kunst. Parken inneholder inngangsparti til kulturhuset, gangveger, plassdekker, sykkelparkering, ny bryggefront, møblering med mer.

Kulturallmenningen Sjøfront har variert materialbruk med overflater av tre, asfalt med innfelt betong, støpt grusdekke, plassbygde møbler av tre og slipt betong, gummikuler, glassfiberstein med mer. Det er lagt vekt på å bruke mangfoldig og frodig beplantning i parkdelen av anlegget – med gressflater, romdannende hekker og buskfelt, stauder, prydgress og ulike tregrupper. Parken har stemningsskapende belysning innfelt i benker, og lyssetting av trær og kunstnerisk utsmykking. Sentralt i parken ligger et vannspeil av granitt, med overløp over sidekantene, og skulpturen «Skipsbyggjarane» av granitt og cortenstål, utforma av Kristian Blystad.

 

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Ulstein, Møre og Romsdal

Oppdragsgiver: Ulstein Hotel AS

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2014-2015

Areal/størrelse: 2200 m2

Kostnad inkl. MVA: Ca. 5 mill. kr

Prosjektansvarlig: Hildegunn Eliassen MNLA

Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen Vest AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: HildegunnEliassen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Hildegunn Eliassen, Siri Anette Myklebust og Gullik Gulliksen, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Conplan AS

Anleggsgartner: Tilseth AS

Kunstner: Kristian Blystad

Finansieringskilde/sponsor: Tredelingsmidlar frå private næringsdrivande, Ulstein kommune og Møre og Romsdal fylke

Annet: Foto: Per Eide studio (kveldsbilde), Siri A. Myklebust  

Gullik Gulliksen Vest AS

  • Kulturallmenningen Sjøfront5_SAM
  • Kulturallmenningen Sjøfront 2_SAM
  • Kulturallmenningen_Per Eide

Liknende prosjekter