Det tradisjonsrike Torvet i Arendal har de senere år framstått som relativt folketomt, bortsett fra i noen hektiske sommermåneder med is-spisende turister og enkeltarrangementer.

Lite mennesker gir tomme butikklokaler. En negativ runddans måtte bremses. Første tiltak ble å bevilge penger til en lekeplass på Torvet. Rambøll Arendal ble engasjert. Fra et kulturhistorisk perspektiv var det, fra enkelte hold, motstand mot en slik ny funksjon i et gammelt byrom. Det var derfor viktig for oss at farger og former på lekeplassen skulle tilpasses sitt miljø, samtidig som gode lekefunksjoner skulle ivaretas for alle aldersgrupper, med eller uten nedsatt funksjonsevne.

Lekeplassen ble en umiddelbar suksess med sin beliggenhet midt i sentrum. Småbarnsforeldre fikk et nytt møtested. Besteforeldre fulgte med. Venner til både småbarnsforeldre og besteforeldre dukket opp. Ungdommer fant seg også til rette og bruker plassen på sin måte. Plutselig er det liv og røre på Torvet. Næringslivet fatter igjen interesse, og sakte, men sikkert, fylles tomme butikklokaler. Vi er spent på utviklingen, men det kan se ut til at små tiltak i byrom kan få positive ringvirkninger langt utover sin tiltenkte funksjon.

Suksessfaktorer for dette prosjektet er:

- Plassering midt i byen
- Nærhet til kaféer og bibliotek
- Mange og gode sitteplasser med nærhet til de minste
- Gruppering av lekefunksjoner i forhold til alder
- Lekeapparater som fungerer i samhandling
- Tilpasset fargebruk

 

 

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Arendal, Aust-Agder

Oppdragsgiver: Arendal kommune

Byggeår: 2015

Prosjektperiode: 2015

Areal/størrelse: 250 m2

Kostnad inkl. MVA: Ca. 1,3 mill. kr

Prosjektansvarlig: Per Olav Røgler Ramstad MNLA

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Arendal

Ansvarlig landskapsarkitekt: Per Olav Røgler Ramstad MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Mari-Ann Thorsen Ekern MNLA, Aase M. Hørsdal MNLA

Rådgivere/konsulenter: Rambøll Norge AS, Arendal (RIB)

Anleggsgartner: Oveland Utemiljø AS

Samarbeidspartnere: Arendal kommune

Finansieringskilde/sponsor: Arendal kom­mune og Arendal og Omegns Sparekasse

Annet: Foto: Per Olav Røgler Ramstad

Henning Larsen, Arendal

  • 5_Morsomt for liten og stor_foto Per Olav Røgler Ramstad
  • 1_Perspektiv 3D modell_foto Per Olav Røgler Ramstad
  • 3_Lekeplass i bruk_foto Per Olav Røgler Ramstad

Liknende prosjekter