Lillebanken er lokalisert vest for Mandal sentrum og er en av flere strender i friluftsområdet Furulunden. Her er det opparbeidet en bade- og lekeplass som er spesielt tilrettelagt for handikappede brukere. Planen er utformet i tett samarbeid med brukerne.

Anlegget består av stolper plassert i en stor halvsirkel, som står delvis på land og delvis i vann. Mellom stolpene er det festes ulike typer lekeplassutstyr. En tilsvarende halvsirkel består av en baderampe som starter på land og ender i vann. På land er det sittekanter av betong, en dusj og lekeapparater på stranda. I tillegg er det en taubane som starter på land og ender i vann.

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Lillebanken i Mandal kommune

Oppdragsgiver: Mandal kommune

Byggeår: 2010

Prosjektperiode: 2009 - 2010

Areal/størrelse: 1 da

Kostnad inkl. MVA: ca. 800 000 kr.

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Kristiansand

Ansvarlig landskapsarkitekt: Rambøll Agder v/Gøril Mortensen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Rambøll Agder v/Gøril Mortensen MNLA

Anleggsgartner: Landskapsentreprenørene AS

Henning Larsen, Kristiansand

  • IMG_5356

Liknende prosjekter