Som en del av prosjektet «Morgondagens Skysstasjon» er det utarbeidet utomhusplan fra skissefase til arbeidstegninger, med vekt på romforståelse og bevegelsesmønster.

Anlegget skal være lettlest for den travle reisende og interessant og funksjonelt for den daglige pendleren. Området er beriket med to kunstverk, ett som skaper akse fra gågata (av Gangvik), og ett som skaper blikkfang fra hovedinngangen (av Gormley). Plangrepet skal forsterke samspillet mellom ulike trafikantgrupper og gi visuell leding for disse, med bl.a. murer, vegetasjon og belysning. Universell utforming er integrert og ledelinjer er brukt bevisst som formgivende element og som skille mellom materialer.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Lillehammer sentrum

Oppdragsgiver: ROM Eiendom

Byggeår: 2011

Prosjektperiode: 2011

Areal/størrelse: 10 300 m2

Kostnad inkl. MVA: 21 mill. kr.

Prosjektansvarlig: Rambøll AS v/Øyvind Beitdokken

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Lillehammer

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kaisa Persson

Rådgivere/konsulenter: Rambøll AS

Entreprenør: Anlegg Øst

Anleggsgartner: Anleggsgartner Arnesen

Underleverandører: Skogvang elektro

Kunstner: Anthony Gormley, Espen Gangvik

Samarbeidspartnere: Lillehammer kommune, Oppland fylkeskommune

Finansieringskilde/sponsor: Oppland fylkeskommune

Henning Larsen, Lillehammer

  • 2
  • 3

Liknende prosjekter