Skipsreder Anders Jahres herskapshus er tegnet av arkitekt Arnstein Arnberg. Området omfatter 60 mål med bebyggelse og terrassert parkanlegg som prydes av skulpturer, bøkeskog, gamle eiketrær, vakre planter og natur.

Som en videreutvikling av anlegget er det planlagt et skulpturprosjekt med arbeider av Knut Steen. Samlingen skal være et tverrsnitt av hans virke. Skulpturprosjektet skal fremstå som en integrert del av det historiske anlegget. Ut over selve skulpturene omfatter prosjektet skulpturpaviljong, atkomststi, trapper, nytt toalettanlegg, samt parkeringsplass. Bygget er utformet som en traktformet vandringshall kilt inn mellom trær, lyng, steiner og fjell. Traktformen åpner seg mot en flott panoramautsikt over byen og fjorden.

Prosjektfakta

Kategori: Land-art

Beliggenhet: Midtåsen, Sandefjord

Oppdragsgiver: Sandefjord kommune

Byggeår: Ferdigstilles 2009

Kostnad inkl. MVA: Kr 16 mill.

Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS, Sandefjord

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Gullik Gulliksen og Lotte Kihle, begge MNLA

Kunstner: Knut Steen

Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter as v/ Svein Lund

Samarbeidspartnere: Sandefjord kommune / Midtåsen as

Gullik Gulliksen AS, Sandefjord

  • 01 forside

Liknende prosjekter