Kultursenteret ligger som et moderne signalbygg i Kyrkjebygd. Den gamle gården Minne ble revet, mens hagen til gården er bevart.

Gamle frukttrær står som en levende genbank og nye staudebed er fylt med historiske vekster. Adkomststien slynger seg mellom frukttrær og steingjerder, en uteplass gir mulighet til å nyte utsikten over hagen og kulturlandskapet i bygda. Kontrastene mellom det moderne bygget og det gamle kulturlandskapet er formidlet gjennom en modernisering av materialbruken, fra stablete steingjerder til moderne natursteinsmurer. En 16 m2 stor natursteinsplate fra fjellheimen fungerer som scene ved utendørs arrangementer. Utstillingen inne gjenspeiles i utsmykningen utendørs, som en integrert del av inngangspartiet.

Prosjektfakta

Kategori: Hager, gårdsrom, uteanlegg på tak

Beliggenhet: Kyrkjebygd i Åseral

Oppdragsgiver: Åseral kommune

Byggeår: 2010

Prosjektperiode: 2008-2010

Areal/størrelse: ca. 6 daa

Kostnad inkl. MVA: ca. 2,6 mill. kr.

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Arendal

Ansvarlig landskapsarkitekt: Rambøll Agder v/Hanne Alnæs MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Rambøll Agder v/Hanne Alnæs MNLA

Rådgivere/konsulenter: BGO Arkitekter AS, EL-prosjektering AS, Rivco AS, Sørlandskonsult AS, KAN Energi AS

Entreprenør: Bygg 4

Anleggsgartner: Anleggsgartner Terje Haaland

Kunstner: Turid Uldal

Arkitekt: Sverre Svendsen

Henning Larsen, Arendal

  • 3362_Minnekultursenter_030
  • 3362_Minnekultursenter_050
  • 3362_Minnekultursenter_165

Liknende prosjekter