Gatetunet i Moelv er en sideakse fra sentrumsgaten, og forbinder jernbanestasjonen til denne.

I gatetunet er det god plass for fotgjengere med blant annet brede fortau, soleksponerte sitteplasser, samt beplanting. Ledelinjer (både naturlige og kunstige) er en del av helhetsløsningen og blir en naturlig del av belegget. Trappene inn til butikkene er erstattet med en langsgående rampe- og trappeløsning som ligger parallelt med fasaden. Dette gir fin flyt i bevegelsesmønstret og universelt utformede inngangspartier. Høydeforskjellen mellom rampe og gateplan er utnyttet for å bryte opp den parallelle linjeføringen som ofte preger byrom.

Det har vært tett samarbeid med gårdeiere og leietakere i prosjektet. Trafikkbilde, varelevering og parkering har vært sentrale og omdiskuterte temaer. Etter gjennomføringen er leietakerne svært fornøyde med anlegget, som har bidratt til at omsetningen har økt. Gatetunet har blitt Moelvs nye byrom, og brukes til en rekke arrangementer.

 

 

 

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Ringsaker, Hedmark

Oppdragsgiver: Ringsaker kommune

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: 2013-2014

Areal/størrelse: 1000 m2

Kostnad inkl. MVA: 1.1 mill

Prosjektansvarlig: Anders Wessel Ulfsnes

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Lillehammer

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kaisa Persson

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kaisa Persson

Entreprenør: Maskinkraft AS

Annet: Foto: Kirsti Mørch og Anders Wessel Ulfsnes

Henning Larsen, Lillehammer

  • Moelv plan_2
  • Moelv-9E0A0750.jpg
  • Moelv-gatetun_-Anders-Wessel-Ulfsnes

Liknende prosjekter