Moeparken framstår som totalt fornyet etter omfattende ombygging, fordelt på to byggetrinn i perioden 2015–2020. Parken består av en historisk del og en moderne del, der det første byggetrinnet ble ferdig i 2017, med en stor lekeplass nærmest elva, lengst mot vest.

Vestre del av parken inneholder et aktivitetsområde med lekeinstallasjoner og trimapparat på et dekke av fallsikker gummi. Oppholdsområdet er utstyrt med benker, beplantning og lys, samt sluk og slukledninger. 

Den andre entreprisen ble startet i 2018 og ferdigstilt i 2020. Parkens østre del er opprinnelig et gammelt elveleie utfylt med masser fra 1950-tallet. Underveis i prosjektet ble det avdekket store mengder kraftig forurensede masser i grunnen, olje og annet avfall. Søppel ble sortert ut og forurensede gravemasser levert til godkjent mottak. Oljeforurenset vann ble håndtert med oljeutskiller.

Parkens vakre paviljong fra 1910 er restaurert og flyttet tilbake til sin opprinnelige plassering. Den opprinnelige utforminga av parken er godt dokumentert i form av historiske bilder fra åpningen og fra gamle flyfoto. Området rundt paviljongen, samt et minnesmerke fra krigen, har fått granittbelegg. Parken er i bruk gjennom hele året. De siste årene har den fungert som arena for byens 17. mai-feiring. I parkens midte er det derfor anlagt en sirkelformet grasplen omgitt av et amfi med sittetrinn i granitt og med integrert belysning. 

 

Moeparken is a small park in the middle of the city centre of Verdal, Trøndelag. The Park is a well-used park in Verdal and needed renovation. The project was divided in two entreprises. The Park has a historic part inspired by the original layout from 1910, where the restored pavilion ia a natural focal point. 

The original layout of the park is well documented with historical photos and Verdal municipality made a great effort in restoring the pavilion. The newest part of the park has several new play features and seating for visitors in the park. Polluted ground was discovered during the building period wich caused a massive clean up action.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Verdal, Trøndelag

Oppdragsgiver: Verdal kommune v/Oddvar Govasmark

Byggeår: 2021

Prosjektperiode: 2015–2021

Areal/størrelse: Ca. 10 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. 12 mill. kr

Prosjektansvarlig: Verdal kommune v/Oddvar Govasmark (prosjektleder)

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Steinkjer

Ansvarlig landskapsarkitekt: Siri Alette Aurstad MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Silja Jansdottir Jermstad, Ida Bjerkreim Ellertsen, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS (LARK, RiVA, RIE, RIV, RIG, RIM, SØK)

Entreprenør: Kurt Bye AS (byggetrinn 1), Frent Entreprenør as (byggetrinn 2)

Anleggsgartner: Kurt Bye AS (byggetrinn 1), Frent Entreprenør as (byggetrinn 2)

Idé/initiativtaker: Verdal kommune

Norconsult Norge AS, Steinkjer

  • 4_Moeparken
  • 2_Moeparken
  • 3_Moeparken

Liknende prosjekter