Kvartalene som utgjør Munch Brygge ligger mellom Akerselvallmenningen i vest og Stasjonsallmenningen og Bispevika i øst, mellom Operaen og det nye Munch-museet.

De to kvartalene består av fire bygårder, delt av en skrå, diagonal gate. Boligene ligger over «basen» som utgjør første etasje, med restauranter, kafeer, butikker og en barnehage. Diagonalen strekker seg som en løper mellom dekker av svart basalt, som er valgt som et enhetlig gulv for hele Bjørvika. Dekket i diagonalen består av forskjellige typer granitt med lys smågatestein langs fasadelivet og ut mot allmenningenes basaltdekke, og et mønster av større formater sentrert i diagonalen. 

Prosjektet inneholder to gårdsrom med utgang fra andre etasje. Gårdsrommet mot syd er utformet som en gårdshage med mindre private utplasser skjermet av formklipte hekker som vender ut mot en felles hage med grasplen og mindre vegetasjonsfelt med små trær og stauder. Det nordre gårdsrommet har private uteplasser som vender ut mot barnehagens utearealer, arealer som er tilgjengelige for beboerne utenom barnehagens åpningstid.  

Alle beboere har tilgang til frodige takhager med varierte uterom av ulik størrelse, møblert med benker og bord, utedusj, pergola og plantekasser. De forskjellige uterommene omkranses av plantekasser i cortenstål. De fleste plantekassene er plassert langs ytterkantene. Kassene har en bukket kant med en lysstripe skjult under kanten. Lysstripen gir et svakt ledelys i mørket, og ødelegger ikke opplevelsen kveldshimmelen og utsikten over Bjørvika gir. Vegetasjonen består av stauder som er viktig for pollinerende insekter og stauder som har variasjon i vekstform, farger og blomstringstid. Gulvdekkene består av en kombinasjon av tredekker og gressplen, og på taket over de private balkongene er det sedummatter og elvesingel, som er viktige biotoper for insekter.
 

Munch Brygge is in Bjørvika, Oslo, and completed 2019. Four apartment buildings are placed on a ground floor base containing shops, restaurants, and a kindergarten. The base is divided diagonally by a pedestrian street covered with light granite framed by cobblestones close to the facades.

At the first floor, on top of the base, there are two courtyards. The southern courtyard is a combination of common and private garden. The northern is a combination of private gardens and a playground, occupied by the kindergarten only at daytime. 

All residents have access to the roof gardens with furnished spaces included pergolas and outdoor showers surrounded by lots of vegetation in elevated plant areas with edges of corten-steel and hidden lighting. The chosen perennials and sedum are important to the pollinating insects and varies in colours and flowering time.

 

Prosjektfakta

Kategori: Hager, gårdsrom, uteanlegg på tak

Beliggenhet: Oslo, Gamle Oslo

Oppdragsgiver: Stor-Oslo Eiendom v/Geir Johnsen

Byggeår: 2019. Barnehagen ferdigstilles i 2020

Prosjektperiode: 2017–2019

Areal/størrelse: 5000 m2 uteareal

Kostnad inkl. MVA: Ca. 10 mill. kr. Omfatter ikke uteområde for barnehagen

Prosjektansvarlig: Stor-Oslo Eiendom v/Geir Johnsen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Heidi Borgersen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Heidi Borgersen, Johanna Göranson, Jan Bernigeroth alle MNLA, Marius Nytrøen (produktingeniør)

Rådgivere/konsulenter: Seim & Hultgren (RIB), ÅF Engineering (RIE, RIV), Fokus Rådgivning (RIBr), Rambøll Norge (RIByfy), Ingeniørplan AS (RIB Tegl), Rieber Prosjekt (RIAku), Multiconsult (RIG, RIM), Norconsult (RIVa)

Entreprenør: Bundebygg AS

Anleggsgartner: Braathen Landskapsentreprenør AS

Arkitekt: Lund + Slaatto Arkitekter AS

Priser i konkurranser: Oslo Arkitektforenings (OAFs) Arkitekturpris 2019

Annet: Fotograf: Tove Lauluten, Bård Gundersen

  • Munch Brygge _1
  • Munch Brygge _2
  • Munch Brygge_4
  • Munch Brygge_5 copy

Liknende prosjekter