Namdalseid har fått en ny skole med idrettshall. Skolen er dimensjonert for 180 elever, fordelt på 1.–10. trinn.

Ved utforming av uteanlegget er det lagt vekt på å skape en innholdsrik skolegård som innbyr til lek, aktivitet og fysisk utfoldelse. Skolegården er organisert i tre områder, for 1.–4. trinn (småskoletrinnet), 5.–7. trinn (mellomtrinnet) og 8.–10. trinn (ungdomstrinnet). Disse er spredd rundt skolen i vest og sør, plassert ut ifra hvor inngangene til de ulike trinnene ligger. 

Lekeområdene oppfordrer til fysisk aktivitet som klatring, balanse, skileik og lek tilpasset barnas alder, slik at utfordringene blir større dess eldre barna blir. Hvert trinn har en oppholdssone under tak med benker og bord. Formspråket er mykt, med organiske former og variert terreng. Et spesielt element er en 14 meter lang aktivitetsmur med spesialtilpasset klatrenett. Det er lagt stor vekt på trafikksikkerhet, ved at adkomst, trafikk og parkering avvikles øst for bygningen, samt ryggefri snuplass for større kjøretøy. 

 

The new school in Namdalseid is a combined elementary and lower secondary school for 180 pupils. The playground is organized into three age-appropriate zones, placed accordingly to the pupils’ entrances. The playground invites the children to be physically active by climbing, balancing, skiing, and age-appropriate play. This way the physical challenges get bigger as the children grow. A special element is an activity wall with a climbing net. The traffic is organized with focus on safety.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Namdalseid, Trøndelag

Oppdragsgiver: Namdalseid kommune v/Frank Ueberfuhr

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2017–2020

Areal/størrelse: Ca. 18 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. 25 mill. kr

Prosjektansvarlig: Namdalseid kommune v/Frank Ueberfuhr (prosjektleder), Arcon prosjekt as v/Jørgen Wien (PGL)

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Steinkjer

Ansvarlig landskapsarkitekt: Siri Alette Aurstad MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Silja Jansdottir Jermstad MNLA

Rådgivere/konsulenter: Norconsult AS (LARK, RiVA, RIE, RIV, RIG), Arcon prosjekt as (ARK, PGL og RIB)

Entreprenør: Byggmester Grande AS (bygg), Farbu & Gausen AS (uteareal)

Anleggsgartner: Farbu & Gausen AS

Norconsult Norge AS, Steinkjer

  • NamdalseidSkole2
  • NamdalseidSkole3
  • NamdalseidSkole4
  • NamdalseidSkole5
  • QR-kode Namdalseid skole

Liknende prosjekter