Bragernes torg er stortorget i Drammen by, et attraktivt byrom og kollektivknutepunkt midt i sentrum. Torget er en viktig del av byaksen, som binder bydelene Bragernes og Strømsø sammen.

Ett av målene for prosjektet var å endre kjøremønster for kollektivtrafikk og taxi, som tidligere har beslaglagt størsteparten av Nedre Bragernes torg. Et annet mål har vært å videreføre grepene fra øvre del av torget og med dette øke torgets kontakt med Drammenselva. Ved oppgradering av Nedre Bragernes torg, samt deler av Øvre Storgate og St. Olavs gate, er logistikken for buss og taxi oppgradert til et funksjonelt og moderne område og tilrettelagt for kollektivreisende, syklister, gående og bevegelsesbegrensede. 

Det er lagt stor vekt på gode bevegelsesmønstre, og flyt for ulike brukergrupper. 

For å skape et helhetlig torg, er grep og elementer fra øvre del av torget videreført, deriblant inndeling med brede felt for myke trafikanter langs bygningsfasadene, brosteinsbelegg i bue- og bølgemønster, storgatesteinsrenner, platebelegg av lokal, rød granitt, samt trerekker av hestekastanje. Det er benyttet moderniserende grep som blant annet brosteinsbelegg med rullevennlig overflate. Det er også utformet tregrube-rister inspirert av Elvebyen, hvor perforerte hull utgjør en stilisert elveformasjon under trærne. Vegetasjons- og møbleringssoner er konsentrert for å optimalisere bevegelsesflyt og gi gode muligheter for å sette seg ned, enten du venter på bussen eller er på bytur. En rabatt i mørk granitt med blomstrende beplantning er plassert sentralt på torget. 

 

Bragernes Square is Drammen’s main square, located in the middle of the city center. The square is an important part of the city axis and links the two parts of the town: Bragernes and Strømsø, together across the city river. 

It was a goal to change the driving pattern for public transport and taxi, which previously occupied most of the lower part of the square. Another goal has been to continue the layout from the upper part of the square and increase contact with the riverside.

The lower part of Bragernes Square and nearby streets has now become functional and modern, with greatly improved facilities for public transport, cyclists, and pedestrians.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Drammen, Buskerud

Oppdragsgiver: Drammen kommune

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: 2015–2018

Kostnad inkl. MVA: 105 mill. kr

Prosjektansvarlig: Kine Bakken

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Drammen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Frøy Walberg Sandness (2015–2016), Helene Sørlie MNLA (2016–2017), Sylvia Piamonte Samuelsen (2017–2018), alle MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Helene Sørlie, Malin Hjerpaasen begge MNLA, Elisabeth Nordli Sandved

Rådgivere/konsulenter: Rambøll

Entreprenør: Steen & Lund AS

Henning Larsen, Drammen

  • NedreTorg_10
  • NedreTorg_08
  • NedreTorg_09
  • NedreTorg_12
  • NedreTorg_05

Liknende prosjekter