Torvet ligger i hjertet av Kvadraturen og er reetablert som følge av nytt parkeringsanlegg under torvet. Det historiske byrommet har fått et moderne løft, samtidig som historiske referanser er ivaretatt.

Uttrykket er tilpasset tid, sted og funksjon. Nye materialer er tilpasset de gamle i proporsjoner og struktur, men med variasjon i farge og steinsort. Gjenbruk av gneis og gatestein har vært premissgivende i utformingen. Betongheller er erstattet av granitt og kvaliteten er betydelig hevet. 12 torvplasser er markert og nummerert med romertall i granittdekket – de samme tallene som finnes i Domkirkeklokka.

Torvet er utformet for store arrangementer, men uten å være ødslig når det er tomt. Et vannarrangement med dansende vannstråler gir liv, lys og lyd på gulvet i byens storstue. Belysning, skilt, stolper og benker er plassert i en langsgående møbleringssone. Gangsonen er fri for innretninger og ledelinjer er integrert i dekket. Flaggstenger, juletrefot og bannere kan enkelt settes opp og tas ned.

Torvhandel med salg av grønnsaker og blomster, uteservering, vannspill, benker og blomster, bidrar til at Nedre Torv er gjenskapt som et attraktivt møtested.

The square has been restored. The historic urban space is modernized with reuse of materials as a prerequisite in the design. Benches, trees, lighting, signs and litterbins are placed around the floor, while the water springs are in the center. Peat trade, benches and flowers recreate the square as an attractive meeting place.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Kristiansand, Vest-Agder

Oppdragsgiver: Torvparkering AS, Veidekke AS

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2015–2017

Prosjektansvarlig: Hanne Alnæs MNLA

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Kristiansand

Ansvarlig landskapsarkitekt: Hanne Alnæs MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Silje Aasgrav MNLA

Rådgivere/konsulenter: ViaNova AS, Lyskonsult AS

Entreprenør: Veidekke AS

Anleggsgartner: Vågen & Hansen Utemiljø AS

Underleverandører: Fonteneteknikk AS

Priser i konkurranser: Nominert til Arkitekturprisen 2017

Annet: Fotograf: Rambøll v/Aleksander Ribe

Henning Larsen, Kristiansand

  • 01-Torvet-i-Kristiansand
  • 02-Torvet-i-Kristiansand
  • Nedre-torv_457

Liknende prosjekter