I forbindelse med totalrenoveringen av Torgbygget på Gullhaug torg i Nydalen har COWI vært engasjert til skisseprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging ved byggingen av tilhørende uteareal.

Torgbygget ligger i hjertet av Nydalen, med inngang til Nydalen T-banestasjon fra gateplan, langs Akerselva. Detaljprosjekteringen dekker utearealet langs Torgbygget, arealet vest for Gullhaug torg, samt ny inngang til T-bane-stasjonen. En viktig forutsetning i prosjektet har vært beplantningen, som er planlagt i henhold til BREEAM NOR-sertifisering.  

Det har vært fokus på å gjøre forbindelsene bedre og legge til rette for god flyt i gangsonene gjennom området. Det har også vært viktig å forsterke tilknytningen til Akerselva. Nord for T-baneinngang, på nedsiden av Gullhaug torg, er en eksisterende bryggekant er utvidet for å få etablert en liten møteplass med utsikt over elva. Derfra er det tilrettelagt med terrengtilpassede ramper opp til Gullhaug torg. Syd for T-baneinngangen er det etablert gangvei på betongdekke opp til Torgbygget og utendørs kaféareal, med stikkveier på tvers, for raskere adkomst. Benker med utsikt til Akerselva er plassert blant frodige stauder. Det er lagt vekt på gjennomgående høy kvalitet i materialvalg, og som passer til eksisterende anlegg. Beplantningen er valgt med tanke på en frodig og naturlig vegetasjon, godt egnet for pollinerende insekter langs elven, 
i tillegg til å oppfylle BREEAM-kravene.

 

The project is located in Nydalen and covers the outdoor area between Torgbygget/Nydalen metro station and Akerselva. The project is certified by BREEAM NOR. The vegetation has played an important role, in regard to both design and ecological goals. Good flow through the area and better connections to Akerselva has been created. New paths and steppingstones and stairs have been established in beautiful perennial gardens. The vegetation is chosen to get a luxuriant and natural habitat that attracts pollinating insects along the river.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo, Nordre Aker og Sagene

Oppdragsgiver: Oppdragsgiver/byggherre: Avantor og Backe Stor-Oslo

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2014–2017

Areal/størrelse: 1200 m2

Prosjektansvarlig: Geir Vaagan (Avantor) og Bjørn Vesteng (Backe Stor-Oslo)

Landskapsarkitekt: COWI AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Tiril Thomas Blom

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Margit Vinjerui Christenson MNLA, Tiril Thomas Blom, Elise Bast Sørum, Elin T. Sørensen

Rådgivere/konsulenter: Kristine Moldestad (planteviter), Cowi AS

Entreprenør: Backe Entreprenør AS

Annet: Fotograf: Margit Vinjerui Christenson

COWI AS, Oslo

  • NV33_2
  • NV33_3
  • NV33_4
  • NV33_5

Liknende prosjekter