Nye Heimdal videregående skole er initieringen på et områdeløft og del av en mer omfattende bydelsutvikling. Prosjektet omfatter videregående og yrkesfaglig skole, flerbrukshall under terreng, nytt klubbhus til Kolstad Idrettslag og et uteanlegg som knytter det hele sammen.

Området kobler seg direkte på et overordnet grøntdrag som går fra Granåsen til Tillerbyen. Å opprettholde denne grøntstrukturen og koblingen i retning øst-vest, har vært en viktig del av konseptet. Dette har ført til at idrettshallen er lagt under terreng, og store deler av det nye uteområdet har fått en parkmessig opparbeiding, som del av det store grøntdraget. Også halltaket er opparbeidet som en del av parken, og tilrettelagt for aktivitet og opphold. En slyngende gangsti fra parkområdene i vest over halltaket og videre ned mot fotballbanene i øst gir en harmonisk bevegelse gjennom parken, som et alternativ til det raske gang- og sykkelvegnettet i yttersonen av planområdet. Koblingen mellom øst og vest forsterkes også av en innvendig forbindelse som går tvers igjennom skolebygget fra inngangen i vest til inngangen fra torget i øst.

Aktiviteter og funksjoner i uteområdene er et resultat av brukermedvirkning, blant annet etter workshop med elever på Saupstad. Det har resultert i sandvolleyballbane, basketballbane, bordtennis, treningsapparater og ulike former for møteplasser og oppholdsarealer.

Trafikk og bilparkering er lagt i adkomstområdet i nord, godt adskilt fra oppholds- og aktivitetsarealer. Torget har en sammenbindende funksjon midt i anlegget, mellom inngangene til skole og idrettshall, eksisterende fotballbaner, park og adkomstområde. I overgangen mellom torget og fotballbanene er anlagt sittetribuner og trapper.

English summary
The new high school and outdoor facilities initiates a more extensive development of the area. The park conceals a sporting hall underground and becomes part of a larger green belt. The square connects the entrances to the building, the football fields, the park and the arrival area.

Prosjektfakta

Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg

Beliggenhet: Trondheim, Sør-Trøndelag

Oppdragsgiver: Skanska Norge AS, Prosjektleder: Jarle Refseth, Sør-Trøndelag fylkeskommune

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: 2014–2018

Areal/størrelse: Planområde 30 daa

Kostnad inkl. MVA: 1,1 milliard kr.

Prosjektansvarlig: Marit Sollien, Sør-Trøndelag fylkeskommune

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Trondheim

Ansvarlig landskapsarkitekt: Jenny Linnea Gråhed MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Tor Nilssen, Jan Ole Lein og Antonia Jaryd Johansen, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Rambøll Norge AS

Entreprenør: Skanska Norge AS

Anleggsgartner: Ottar Augdal AS

Arkitekt: Rambøll og KHR arkitekter

Priser i konkurranser: Vinner i pris- og designkonkurranse, sammen med totalentreprenør.

Annet: Foto: Bilde 2: Fotograf Hundven-Clements. Bilde 4: Rambøll.

Henning Larsen, Trondheim

  • Heimdal VGS_2
  • Heimdal VGS_3
  • Heimdal VGS_4

Liknende prosjekter