Nygaardsplassen i Fredrikstad sentrum har oppstått som et nytt, annerledes og attraktivt byrom.

Omkranset av flott arkitektur, er passasje og plass godt tilpasset tilgrensende sentrumsgater. Det nye kvartalet representerer en byreparasjon som ivaretar sentrumsplanens intensjoner om fortetting med flere boliger i sentrum for å skape byliv og trygge bygater.

De nye byggene er delt opp i størrelser som er tilnærmet lik den historiske parselleringen i Fredrikstad sentrum. Fasader i tegl og brukt storgatestein i kombinasjon med flammet storgatestein forankrer prosjektet i det historiske kvartalet det er bygget i. Det er lagt mye arbeid i samspillet mellom variasjon i tegl, brukt og ny naturstein, samt overgangene ute/inne. Det er bevisst benyttet høy kvalitet og bærekraftige valg innen materialbruk, og utnyttelse av solforhold ligger bak arealdisponeringen. En eksisterende parkeringskjeller som ligger høyt i forhold til eksisterende bygg, og overvannshåndtering og universell utforming har vært grunnleggende premisser i utformingen. Byrommets grønne element er samlet i tilknytning til et amfi, der fleksibilitet i bruk har vært viktig med tanke på ulike utendørs arrangement som krever sitte-plasser og åpne arealer.

Populære spisesteder og andre næringslokaler har uteservering mot passasje og plass. Øvrige etasjer består av appartementshotell som henvender seg til næringsaktører.

 

Nygaardsplassen has been developed into a new, unique, and attractive urban space. Surrounded by old and new architecture the urban space is integrated in the existing infrastructure. Universal design and stormwater management have been basic premises for the design. The materials are sustainable and of high quality. The pavement is made from reused and new natural stone paving that reflects the brick stone facades in this historical quarter.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Fredrikstad, Viken

Oppdragsgiver: Cityplan AS

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2018–2019

Areal/størrelse: Bygulv 1250 m2, bygningers fotavtrykk ca. 900 m2

Prosjektansvarlig: Elisabeth Helland MNLA

Landskapsarkitekt: COWI AS, Fredrikstad

Ansvarlig landskapsarkitekt: Elisabeth Helland MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Liv Marie Bodal og Elisabeth Helland, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: COWI AS, Caverion, Borge Rør

Entreprenør: Totalentreprenør: AF Bygg Østfold, Stig Erik Holm og Lars-Petter Larsen

Anleggsgartner: Rosendal Utemiljø AS

Arkitekt: MAD Arkitekter v/Karoline Kolstad Heen og Simon Øien, begge MNAL

Samarbeidspartnere: Beer Sten AS, COWI: RIB, RIBfy, VA. I tillegg samarbeid med blant andre Caverion og Borge Rør AS innunder totalentreprise.

Idé/initiativtaker: Cityplan AS

COWI AS, Fredrikstad

  • Nygaardsplassen_01
  • Nygaardsplassen_plan_03

Liknende prosjekter