Hovedmålet var å utarbeide et byplangrep og løsningsforslag for utformingen av nytt regjeringskvartal, samt å utforske områdets utnyttelsespotensial. Som overordnet strategi har teamet med prosjektet «Regjeringsfjellet» jobbet med utformingen av landskap, byrom og bygg som steds- og identitetsbærere. Teamet har lagt stor vekt på å balansere motsetningsfylte hensyn i en symboltung historisk og politisk kontekst.

Bygningsmassen på østsiden av området fortettes. Området knyttes tett opp mot eksisterende bystruktur og grøntområder. Et topografisk parkområde etableres i vest, i forlengelsen av Akersryggen. Parken plasserer H- og G-blokka i en ny sammenheng, og i avtrykket av Y-blokka skapes en ny urban plass som skjærer seg ned i parken og leder bylivet gjennom området. Området aktiveres med offentlige programmer. Bylivet og den offentlige sirkulasjonen er hovedsakelig på gateplan mellom bygningene, men inviteres også inn i byggenes atrium. Minnelunden integreres i parken. Det nye skal fremstå som en grønn bydel med kvalitativt gode og varierte byrom, inkluderende sosiale møteplasser, likeverdig for alle brukergrupper og med høye krav til integrert sikkerhet. Prosjektet skal avspeile viktige norske verdier og inspirere til nytenkning og berikelse.

 

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Statsbygg og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Prosjektperiode: 2015

Areal/størrelse: 74.000 m2 over bakken

Prosjektansvarlig: Johanna Göranson MNLA

Ansvarlig landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Gullik Gulliksen, Johanna Göranson, Hanne Lien Bjelke, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Hjellnes Consult AS, Atelier Ten

Arkitekt: BIG Bjarke Ingels Group

Annet: Illustrasjoner: BIG i samarbeid med Gullik Gulliksen AS

  • 150408_GOV_Final-Presentation_Hres-_Page_05
  • 150408_GOV_Final-Presentation_Hres-_Page_40
  • 150408_GOV_Final-Presentation_Hres-_Page_41
  • 150408_GOV_Final-Presentation_Hres-_Page_44
  • 150408_GOV_Final-Presentation_Hres-_Page_47

Liknende prosjekter