Olav Vs gate ligger midt i Oslo sentrum, mellom Nationaltheatret og Rådhuset. Gaten og byrommet er en viktig akse mellom sentrum og sjøfronten, og er det siste byggetrinnet av en større utbedring av gatenettet i området i perioden fra 2011–2020.

COWI har også prosjektert de foregående byggetrinnene som besto av Klingenberggata vest og Haakon VIIs gate. Det siste byggetrinnet inkluderer Klingenberggata øst og Olav Vs gate. Her er nordre del av Olav Vs gate stengt for biltrafikk og gjort om til gågate. Bussholdeplass og El-taxi holdeplass er lagt til nedre del av gata, parkeringsarealene innskrenket og fortauene utvidet til ti meters bredde på hver side. En ny ensidig trerekke er etablert langs hele gatestrekket fra Nationaltheatret til Kronprinsesse Märthas plass. 

Det ledende konseptet for utformingen er hentet med inspirasjon fra de ulike underholdningsscenene som finnes langs gata. Dette kommer til uttrykk som kjegleformer inspirert fra lyskastere som man kan se igjen i detaljene i bl.a. gategulvet. I gågata i nord er det utformet kjegleformer med smågatestein som representerer lyskastere som leder inn til viktige funksjoner som f.eks. Saga kino. Ved Leif Juster-statuen er det etablert miniscener som lyses opp om kvelden. Disse er plassert med tanke på å hindre uønsket trafikk inn i gågata. Plantekasser med sittemuligheter er plassert syd i Olav Vs gate. Her er også et aktivitetsmøbel for lek og opphold. Av øvrig møblering har COWI designet en vannrenne og treristene under trekronene. Olav Vs gate var et pilotprosjekt i arbeidet med å gjøre Oslo til en grønn og fotgjengervennlig by, og et foregangsprosjekt som utslippsfri anleggsplass. Prosjektet var med på å legge grunnlaget for Oslo kommunes nye tildelingskriterier hvor miljø og bærekraft teller svært høyt.

---

Olav V's Street is an important connecting street between the city centre of Oslo and the seaside. With this project sidewalks have been extended to a ten meters width, the parking area has been reduced, and a new row of trees has been added. The design concept derived from the multiple entertainment scenes in the area and is seen in the cone shapes, inspired by searchlights. Cone shapes is apparent in the floor pattern, which leads to important functions, such as Saga kino. City furniture with flower beds adds greenery and gives the street a welcoming aesthetic. Custom designed tree root covers and a playful water-feature adds fine detail to the street. 

 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo, Sentrum

Oppdragsgiver: Bymiljøetaten, Oslo kommune

Byggeår: 2020

Prosjektperiode: 2018–2020

Areal/størrelse: 5 900 m2

Kostnad inkl. MVA: Ca. 15 mill. kr

Prosjektansvarlig: Steffen Hovde

Landskapsarkitekt: COWI AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Tiril Thomas Blom

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Margit Vinjerui, Helene Bast Sørum, Knut Andreas Øyvang, alle MNLA, Marius Sekse, Tiril Thomas Blom, Camilla Lutro Kristensen

Rådgivere/konsulenter: COWI

Entreprenør: Steen & Lund AS (Agaia AS)

Annet: Foto: Beer Sten AS, H. Bruland.

COWI AS, Oslo

  • Olav_V_Gate-2
  • Olav_V_Gate-3
  • Olav_V_Gate-5

Liknende prosjekter