Prosjektet er norgeshistoriens største IKT- investering. I tillegg til nybygget består prosjektet av et omfattende utomhusanlegg; atkomsttorg, campus, oppholds- og rekreasjonsarealer.

 Gaustadbekken er gjenåpnet, med et stort damanlegg og trappeamfi, som det sentrale elementet i uteanlegget. Etablering av nye overordnede grønnstrukturer er en viktig del av prosjektet, for å gi anlegget stedstilknytning til Gaustadbekkdalen, og landskapsmessig sammenheng med Blindern. Som en kontrast til det urbane campus, oppnås en spennende dialog mellom stramme plassdannelser, Gaustadbekkens vannspeil og dalens myke terrengformer. Campus er gitt et arkitektonisk stramt grep med bruk av plasstøpt betong, stålgitter, og singel.

Prosjektfakta

Kategori: Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Statsbygg

Byggeår: 2011

Prosjektperiode: 2002-2011

Areal/størrelse: 23 000 m2

Kostnad inkl. MVA: ca. 50 mill. kr.

Prosjektansvarlig: Gullik Gulliksen AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Gullik Gulliksen, Kjetil Espedal, Siri Anette Myklebust, alle MNLA

Rådgivere/konsulenter: Hjellnes Consult AS

Entreprenør: Reinertsen AS

Anleggsgartner: Agro AS

Kunstner: Bård Breivik, Vibeke Jensen

Arkitekt: Lund-Hagem Arkitekter AS

  • DSC_0080
  • DSC_0081
  • DSC_0781
  • image003

Liknende prosjekter