Ørje Tollsted er et eksisterende tollsted langs E18 i Østfold, ved riksgrensen til Sverige. Anlegget er planlagt utvidet med en ny visitasjonshall, kontrollområde, scannerområde, oppstillingsplasser for vogntog og tilhørende manøvreringsareal.

Prosjektet er et pionérprosjekt for Statsbygg innen BIM-satsing. Under prosjekteringen er det benyttet en tredimensjonal samordningsmodell for koordinering av fagene. Modellen benyttes så videre som anbudsgrunnlag og kontrahering av totalentreprenør.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Marker kommune, Østfold

Oppdragsgiver: Statsbygg

Prosjektperiode: 2010-2011

Landskapsarkitekt: COWI AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: COWI AS v/Helge Norberg MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): COWI AS v/Marius Sekse MNLA

Rådgivere/konsulenter: COWI AS

Arkitekt: Arkitektene AS

Prosjekttype: Forprosjekt

COWI AS, Oslo

  • Tollsted 2_300dpi

Liknende prosjekter