Brumunddal er i ferd med å bli transformert til et mer urbant tettsted. Reguleringsplan for Brumunddal sentrum ble vedtatt i 2012. Planen ga føringer for endring fra bilbasert struktur, til gater og byrom. Det er bygd gågate og nytt torg. Flere tilknyttede uterom og plasser er rustet opp. For å følge opp reguleringsplanens intensjoner om forbedring av trafikk- og kollektivknutepunkt i sentrum, ble det nødvendig med opprusting av bussterminalene.

Etter innledende mulighetsstudier ble det lagt opp til to større holdeplasser for buss, både sentrumsterminal i Øverbakkvegen og skysstasjon ved Brumunddal stasjon. Utformingen av byrommene rundt sentrumsterminalen skulle vise et lesbart hierarki for de ulike trafikanter i byrommet, med universell utforming.

Reguleringsplanen viste et nytt torgareal mellom Øverbakkvegen og Nygata, med arbeidstittel «Cityplassen». Den nye plassen ville bli viktig som punkt på aksen fra gågata i Brugata og ned mot stasjonen. Plassen ligger solvendt mot sørvest.

Den brede kilen av lys granitt skal lede intuitivt og prioritere fotgjengere gjennom området. Kontraster i materialer tydeliggjør gangsonen. Lamper på wire fungerer som optiske ledelinjer.

Byrommet er bypark, knutepunkt og møteplass for beboere i tillegg til venteplass for buss, småbarn og skoleungdom. Det skal være et uformelt sted der det er godt å slå seg ned i hverdagen. Møbleringen på holdeplassene skal bidra til god og lesbar helhet. For å myke opp en stram fasade uten vinduer –nord for Øverbakkvegen – er det montert vaier for klatreplanter. 

En trerekke omkranser den ellipseformede «Cityplassen». Staudefeltet som deler inn arealene mellom sittemøbler og lek, har i tillegg funksjon som regnbed for overvannshåndtering.

Øverbakkvegen har vært et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen Region øst og Ringsaker kommune. Prosjektet har ivaretatt koordinering mot to parallelle utbyggingsprosjekter. En detaljert arbeidsmodell i 3D var et viktig verktøy for å avklare løsninger med kommunen.

English summary
Detailed design for busterminaland public square in Brumunddal. The new central bus terminal and public square has been connected to the surrounding system of pedestrianized streets in geometry and use of materials. Street furniture, the design of the urban floor, vegetation and lamps all contribute into making a clearer traffic pattern, where pedestrians have priority.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Ringsaker, Hedmark

Oppdragsgiver: Ringsaker kommune

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: 2015–2018

Areal/størrelse: 4 daa

Kostnad inkl. MVA: 6 mill. kr

Prosjektansvarlig: Ingfrid Lyngstad MNLA

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Lillehammer

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kaisa Tofthagen

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Anette Blomli Rudi MNLA

Rådgivere/konsulenter: Rambøll (lysdesign, elektro, samferdsel, VA og SØK)

Entreprenør: Maskinanlegg AS

Anleggsgartner: Schjølberg & Tombre AS

Annet: Foto: Ingfrid Lyngstad

Henning Larsen, Lillehammer

 • Øverbakkvegen_2
 • Øverbakkvegen_3
 • Øverbakkvegen_4
 • Øverbakkvegen_5
 • Øverbakkvegen_6
 • Øverbakkvegen_7
 • Øverbakkvegen_8
 • Brumunddal_diagram_optiskledning
 • Brumunddal_Illustrasjonsplan_cr
 • Brumunddal_Industrigata_6_
 • Brumunddal_Nygata_6

Liknende prosjekter