Parallelloppdraget belyser utviklingsmuligheter for Hønefoss sentrum gjennom en mulighetsstudie. 

Med den planlagte Ringeriksbanen vil Hønefoss få en betydelig sterkere posisjon i forhold til Oslo-området. Dette gir mulighet for ny vekst i Ringerike kommune. En bærekraftig bystruktur,
fortetting, attraktivitet, byrom, vann og elv, transport, klima og energi er blant hovedtemaene i forslaget. I mulighetsstudien er det jobbet spesielt med hverdagslivet i byen. Det har dreid seg om å få de riktige virksomhetene på plass i byområdet, som handel, arbeidsplasser, service og kultur. Det har vært viktig å legge opp til at folk kan bevege seg,
så vel i sentrum som langs elvebreddene og
i tilrettelagte idretts- og aktivitetsområder. Fossen og elva er viktige elementer for identiteten til byen Hønefoss, og benyttes i videre identitetsbygging og -utvikling. Når befolkningen skal vokse kraftig, vil veksten skje både i sentrum og i bydelene. Forslaget inneholder konkrete fortettingsplaner med ulike grep for de forskjellige områdene.

 

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Hønefoss, Buskerud

Oppdragsgiver: Ringerike kommune

Byggeår: 2015-2016

Prosjektansvarlig: Knut Iver Skøien

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Drammen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Frøy W. Sandness MNLA og Herbert Dreiseitl

Arkitekt: DRMA Arkitekter AS og Everyday studio

Samarbeidspartnere: DRMA Arkitekter AS, Everyday studio og Papirbredden Innovasjon AS

Idé/initiativtaker: Ringerike kommune

Prosjektgruppe: Rambøll Norge AS, DRMA Arkitekter AS, Everyday studio og Papirbredden Innovasjon AS

Henning Larsen, Drammen

Liknende prosjekter