Sartorlunden er ein heilt ny park i den nye byen som veks fram rundt kjøpesenteret på Straume utanfor Bergen.

FRÅ KJØPESENTER TIL BY
Det er grave ut til ein stor parkdam, som inngår i eit større system for reining av vegvatn. Vassrensande plantar dannar grøne breidder, som saman med skugge frå trea reduserer algevekst. 

SARTORPROMENADEN
Over 2,5 dekar med grus, faste dekker og trapper gjer lunden ideell for aktivitet. Promenaden, som er 600 meter lang og 2,5 meter brei, er bygd opp med vestlandsmurar med dekke av stadeigen grus. Komfortable parktrapper tar opp 5–6 meters høgde opp til eit platå med utsikt. Treningsstativ for utegym, benkar og sykkelstativ er plassert på lune plassar. Det gamle fjøset på knatten er bygd om til ein parkpaviljong.

VESTLANDSK KYSTPARK
Tre er bevart. Vegetasjon for skandinaviske kyststrok er valde ut for å lage lune stader. Etikettering av plantesamlinga gjer parken om til eit utandørs klasserom. Einer, lyng og staudar sørgjer for at parken vert frodig og vakker året rundt. 

 

WESTERN COASTAL PARK
Sartorlunden is a completely new park in the new town that is emerging in Straume outside Bergen. A large park pond has been excavated with stairs into the lake. The park road is 600 meters long, and made of local stone and gravel. Stairs take up 5–6 meters height up to a plateau with a view. The old barn is converted into a park pavilion. Vegetation has been planted and labeled for Scandinavian coastal areas.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Øygarden, Vestland

Oppdragsgiver: Sartor Holding og Fjell kommune

Byggeår: 2019

Areal/størrelse: 6 daa

Kostnad inkl. MVA: 15 mill. kr

Prosjektansvarlig: Ernst Einarsen, Sartor Holding

Ansvarlig landskapsarkitekt: Rainer Stange MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Balèn Yousef, Ragnhild Momrak begge MNLA, Thomas Wertth MDL

Anleggsgartner: Wikholm anleggsgartnermester AS

Annet: Foto: Alf Selnesaunet, Ragnhild Momrak, Rainer Stange

  • DSC03724
  • _1220696
  • _1220764
  • 4. Sartorpromenaden er ekstra
  • P1280752
  • P1050725

Liknende prosjekter