Scenerommet definerer hovedadkomsten og den sentrale aksen i ny bydel Jåttåvågen mellom Stavanger og Sandnes. Arealet grenser til nye Viking Stadion. Prosjektet inkluderer omfattende uteanlegg med veier, torg, plasser og parkering.

Jåttåvågen var tidligere base for bygging av boreplattformer og det ble drevet omfattende betongvirksomhet i området. Plasstøpt betong er følgelig det naturlige hovedmateriale på plassgulv og i møblering.

Plassen belyses av 10 store master i rustfritt stål fra Escofet (FUL), samt fiber lagt under matte glassfelter, innstøpt i plassgulvet. Prydgress er plantet i større felter og formidler kontakten mot sivvegetasjon ved fjorden. Gullfuru og kirsebær er benyttet som gatetrær.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Oppdragsgiver: Hinna Park AS

Byggeår: 1. fase ferdigstilt oktober 2005

Areal/størrelse: Ca 15 000m²

Kostnad inkl. MVA: Ca 15 mill kr

Entreprenør: Kruse-Smith AS

  • scenerommetjattav-2

Liknende prosjekter