Tromsø kommune skal etablere og drifte et framtidsrettet bo- og tjenestetilbud til familier med barn og unge som har alvorlige funksjonsnedsettelser eller av andre årsaker har omfattende behov for omsorgs- og/eller oppfølgingsbehov. Kongstanken for prosjektet er at huset skal oppleves som et hjem for beboerne, uavhengig av oppholdstiden.

Koblingen mellom ute og inne er ivaretatt ved at fellesrom og -funksjoner er plassert inn mot hagerommet. Huset er også brutt ned i gjenkjennbare og mindre enheter som harmonerer med tomtens størrelse, og spiller på barns karakteristiske måte å tegne hus på. Boligene er løftet over omgivelsene og er plassert med utsikt mot fjell, og innslipp av morgensol.

Uteområdet skal brukes aktivt, sommer som vinter. Det er viktig at uteområdet er best mulig skjermet mot vær og vind, og det foreslås en sterk ytre vegetasjonsskjerm mot nord og vest. Sammen med bygningens L-form mot sør og øst, dannes det et skjermet uterom. Innenfor denne vegetasjonsskjermen legges en sone for samvær og ulike aktiviteter, i form av en sammenhengende løype.

Innenfor denne løypa ligger navet, med område for gang- og kjøretrafikk. Inntil navet foreslås en romslig åpen gressflate, med et regnbed med stauder i midten. Regnbedet vil være en dam i nedbørsperioder, og bidra til fordrøyning av tomtas overvann. Alternativt kan det lages tett bunn og en terskel med overløp, slik at regnbedet blir et permanent vannspeil om sommeren. Dette området vil være samværs- og oppholdsareal om sommeren og plass for snøopplag om vinteren. Om vinteren vil hagene være dekket av snø, og kan fungere som område for snøleik der barna graver huler, aker og bygger borger.

 

Tromsø municipality is planning to build a new relocation home for children in the middle of the Tromsø island. Rambøll Architects won the competition for Sommerlyst Child and Relocation home in Tromsø, with the concept HOME. The main idea for the project is that the house should be experienced as a home for the residents, regardless of the length of stay.

The building mass screens against the cold winter in the northeast, while high vegetation screens for visibility and wind in the southwest. In the outdoor space that occurs between these elements, a warm, sheltered, and sunny room is formed. The connection between outside and inside is taken care of by placing common rooms and functions towards the garden. 

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Tromsø, Troms og Finnmark

Oppdragsgiver: Tromsø kommune

Prosjektperiode: 2018–2019

Areal/størrelse: 4 daa

Kostnad inkl. MVA: 3,2 mill. kr

Prosjektansvarlig: Tromsø kommune

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Trondheim

Ansvarlig landskapsarkitekt: Tor Nilssen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Wenjing Chen, Tor Nilssen MNLA

Rådgivere/konsulenter: Rambøll/Henning Larsen. : RIB, RIE, RIAku, RIBfy, RIBr, VA, GEO, Miljø, LARK og ARK

Arkitekt: Henning Larsen, avd. Trondheim

Priser i konkurranser: 1. pris i konkurranse om barne- og avlastningsboliger i Tromsø med konseptet HJEMME.

Henning Larsen, Trondheim

  • Sommerlyst barneboliger Rambøll illustrasjoner_Sommerlyst barneboliger_1
  • Sommerlyst barneboliger Rambøll illustrasjoner_Sommerlyst_barneboliger_4
  • Sommerlyst barneboliger_3_digram

Liknende prosjekter