Steinkjer barneskole er prosjektert for 400 elever og er en toparallell 1.–7. trinn skole, med en flerbrukshall på rundt 6 600 m2. Anlegget ligger i Steinkjer sentrum, og sto ferdig til skolestart høsten 2019.

Konseptet for skolens uteområde er en inndeling i større og mindre rom, hvor elevene kan finne ulike aktiviteter og muligheter for opphold. En bekk skjærer seg gjennom uteområdet på tvers, i en organisk form, og binder de ulike delene sammen.  

Skolegården er inndelt for lek tilpasset de ulike trinnene. Oppholdssonen for 1.–2. trinn har sandkasse, husker og klatrelek, og er lagt i nær tilknytning til inngangspartiet for disse trinnene. En gangveg skiller utearealene for 1.–2. trinn og 3.–4. trinn. Oppholdsarealene for 3.-4.trinn, mellom gangvegen og den nye bekketraseen, inneholder balanseline, husker, klatrestativ og hengekøyer. For trinnene 5.–7. er det tilrettelagt med hinderløype, akebakke og fotballbaner. I tilknytningen til inngangen i 2. etasje for 5.–6. trinn er det bygd et amfi som også fungerer som del av en trappeadkomst. 

Hele skoleområdet er planlagt med fokus på lokal overvannshåndtering, og terrenget leder overvannet mot bekkeløpet, som har partier med terskler og regnbedsløsninger. Skoletomten får et framtredende grønt preg med en variert og omfangsrik beplanting i form av gress, trær, busker, stauder, frukt og bær.  

Skolen henvender seg mot byen med hovedinngang og idrettshall. Adkomstsonen mot sentrum har en representativ utforming og er opparbeidet med høy kvalitet for å gi en positiv opplevelse i bybildet. 

Steinkjer primary school, completed in 2019 and located in the centre of Steinkjer, has a total of 400 pupils and a gymnasium of 6 600 m2. The outdoor area has a range of recreational opportunities, formally held together by a stream running across the site. 

There are game areas for the different grades; grade 1–2, a sandbox, swings and climbing games; grade 3–4, a slackline, swings, a climbing structure and hammocks; grade 5–7, an obstacle course, toboggan run and football fields – and an amphitheater. 

Local surface-water treatment and a stream containing retention ponds and rain gardens was central to the design. The grounds have a distinct green feeling provided by grass, trees, shrubs, perennials, fruits and berries. A formal, prominent entrance area of high quality is facing the town centre. 

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Steinkjer, Trøndelag

Oppdragsgiver: Skanska Norge AS

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2017–2018

Areal/størrelse: Ca. 15 daa

Kostnad inkl. MVA: 250 mill. kr

Prosjektansvarlig: Steinkjer kommune

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Trondheim

Ansvarlig landskapsarkitekt: Jenny Linnea Gråhed MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Jan Ole Lein MNLA og Radmila Duric

Rådgivere/konsulenter: Rambøll og Skanska Teknikk

Entreprenør: Skanska Norge AS

Anleggsgartner: Odd Einar Kne AS

Kunstner: Vigdis Haugtrø, Aleksander Stav og Lars Skjelbreia

Arkitekt: Rambøll arkitekter med Rolvung og Brøndsted Arkitekter

Priser i konkurranser: Årets skolebygg 2020

Annet: Fotograf: Geir Mogen

Henning Larsen, Trondheim

  • 2_Steinkjer-skole_Geir-Mogen
  • Landskapsplan_Steinkjer_cropped
  • 4_Steinkjer-skole_Geir-Mogen

Liknende prosjekter