Hovedelementet i utformingen av Steinkjer Torg er et enhetlig gulv som samler torgarealet til ett rom og knytter kirkebygget til samfunnshuset.

Gulvet etableres ved bruk av gangbaneheller, mens forplassen til kirken får mørkt granitt-belegg. En fontene i skjæringspunktet mellom de ulike dekkene fungerer som fokuspunkt og aktiviserende element på torget. Ved brofoten etableres en portal bestående av to plasser med smågatesteinsbelegg. Vertikale strukturer som møblering og espalierer forbinder torget med elverommet. Sekundær rominndeling og aksentuering for øvrig i anlegget blir i stor grad ivaretatt av trerekker med benker. Trafikkarealet med pullerter og utfreste spor i betongdekket knytter torget til Rismelparken.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Oppdragsgiver: Steinkjer kommune

Byggeår: 2007

Areal/størrelse: 5500 m²

Kostnad inkl. MVA: 12 mill kr

Prosjektansvarlig: RAMBØLL region Midt Norge

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Trondheim

Anleggsgartner: Kurt Bye AS

Kunstner: Magnar Gillberg (vannkunst)

Henning Larsen, Trondheim

  • steinkjertorg-2

Liknende prosjekter