Prosjektet omfatter nytt skolebygg og uteområder for ca. 320 ungdomsskoleelever med fem parallelle klasser. Prosjektet «Kongen på Haugane» vant en arkitektkonkurranse i 2011, men videre prosjektering startet først i 2015.

Skolen ligger sentralt i park- og idrettsområdet på Vikahaugane. Skolebygget er plassert midt på tomten, så langt mot nord og mot skrenten ned til tjernet Vikastemmo, som mulig. Plasseringen gir attraktive og sammenhengende utearealer med sol hele dagen og flere steder med god utsikt.

Uteområdet er organisert med skolegård med fast dekke nærmest skolebygget og mer parkmessig utforming mot ytterkantene av tomta. Parken kobler seg på eksisterende, frodig vegetasjon, og fungerer også som skjerming av varelevering og annen logistikk. Ny vegetasjon viderefører karakteren som allerede er i området.

Skolegården er oppdelt i flere rom, og soner med ulike tema; samlingsplasser, og mindre områder for skolearbeid, plassert i forbindelse med spesialrom innendørs. De ulike rommene gir variasjon i bruksmuligheter og opplevelser. Programmeringen av uteområdet er gjort i samråd med brukergrupper, og er tilpasset med tanke på alle fasilitetene for organisert idrett i umiddelbar nærhet. Skolegården har pumptrack, Tuftepark, utvendig undervisningslaboratorium og flere spennende aktivitetselementer.

English summary
The new secondary school includes the design of a schoolyard with challenging and motivating features such as pumping track, outdoor teaching laboratory and activity equipment. The project has high focus on inclusive design with clear logic and readability. The school grounds are varied and inspiring framed by existing nature. The location provides attractive and cohesive outdoor areas with great sun conditions.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Stord, Hordaland

Oppdragsgiver: Stord kommune

Byggeår: 2017–2018

Prosjektperiode: 2015–2017

Areal/størrelse: Ca. 7600 m2

Prosjektansvarlig: Stord kommune v/Øyvind Dahl

Ansvarlig landskapsarkitekt: Erik Myhr Munkebye MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Erik Myhr Munkebye MNLA, Peter Boström, Helena Kaae og Fredrik Hjortland Frostad MNLA

Rådgivere/konsulenter: Moe AS, Ingenia AS, Reinertsen AS

Entreprenør: Kruse Smith AS

Anleggsgartner: Komplett Utemiljø AS

Kunstner: Fredrik Raddum og May Bente Aronsen 

Arkitekt: L2 Arkitekter AS

Priser i konkurranser: Arkitektkonkurranse 2011

Annet: Foto: Daniel Hundven-Clements

  • Stord Ungdomskule 2
  • Stord Ungdomsskule 3

Liknende prosjekter