Parkveien 5-7 er et fortettingsprosjekt. Fasaden mot Parkveien er kun syv meter bred: en smal, ubebygd stripe mellom eksisterende, eldre, bebyggelse. Fra takhagen, som er uteområdet for beboerne, er det flott utsikt over Oslo by. Prosjektet er tildelt Oslo bys arkitekturpris for 2012.

Hagen er inndelt i fellesarealer og to private takhager. Fellesarealet har flere små uterom, tilpasset for å gi anlegget intimitet og varierte oppholdskvaliteter; langbord for middag og fest, en liten plass for å lese, utedusj og lounge.  Det er benyttet treverk i bord og benker, og som spilevegger for klatrevegetasjon. Over langbordet vil den vegetasjonskledde pergolaen filtrere lyset og skjerme mot vinden. Utstrakt bruk av vegetasjon gjør at hagen fremstår som frodig og tiltalende.

Prosjektfakta

Kategori: Hager, gårdsrom, uteanlegg på tak

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Infill as

Byggeår: 2011

Prosjektperiode: 2009-2011

Areal/størrelse: 245 m2

Kostnad inkl. MVA: ca. 1 mill. kr

Prosjektansvarlig: Gullik Gulliksen AS

Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Gullik Gulliksen, Sigrid Hafslund, begge MNLA

Anleggsgartner: Lunde og Hansen

Arkitekt: KIMA Arkitektur AS

Idé/initiativtaker: Bjørnar Johnsen, Infill as

Gullik Gulliksen AS, Oslo

  • DSC_0015
  • DSC_0012
  • DSC_0018
  • DSC_0008

Liknende prosjekter