Prosjektet startet som et rent gateprosjekt hvor Teglverksveien på Spikkestad skulle bygges om til gate, i tråd med ny formingsveileder for Spikkestad sentrum. Etter hvert utviklet prosjektet seg til å inkludere en park, et kirketorg og en liten gate som kalles «Avstikkeren» mellom Teglverksveien og stasjonstorget.

Teglverksveien har fått trær i siderabatter og fortau på begge sider av veien, samt separat gang- og sykkelvei på den ene siden. 

Kirketorget har fått granittdekke med fargespill i røde og grå nyanser. Sentralt på torget er et opphevet staudefelt, med granittstein som kan brukes som sittekanter. Treslag som hjertetre og kirsebær vil berike torget med blomstring og høstfarger. Kirkeparken har fått flere større plantefelt, et større uteamfi i norsk Røykengranitt, rekreasjonssoner med benker og sjakkbord, og et større regnbed som tiltak for overvannshåndtering ved store nedbørsmengder. 

Målsettingen er at anlegget skal være attraktivt, inkluderende og tilrettelagt for alle. Prosjektet har tilrettelagt for en park og torg som kan benyttes som en møteplass for nærmiljøet. Parken skal være et sted hvor man kan være sammen med andre, men kan også gi mulighet for ro, og at man kan trekke seg tilbake dersom man ønsker det. Det er tilrettelagt for ferdsel gjennom parken med en universelt utformet gangsti som knytter målpunkt sammen. Prosjektet styrker det biologiske mangfoldet ved blant annet å benytte insekts- og allergivennlige planter. 

---
The project’s intention is to upgrade the road Teglverksveien to an urban street according to the new design guide for Spikkestad. The project developed to include a park, a square and a small street between Teglverksveien and the existing station square called “Avstikkeren”.Teglverksveien has trees and sidewalks on both sides of the road, as well as a separate bicycle path on one side.’
 

The new square has a floor of granite with colours in shades of red and grey. There is also a sculptural bench with perennials and trees. The new church park has planting fields, an amphitheatre, recreation zones and a larger rain bed as a stormwater management measure. Some of the motivation for the project was to create attractive, inclusive, and universally designed meeting points for the local community. The project also strengthens thebiological diversity. 

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Asker, Akershus

Oppdragsgiver: Asker kommune

Byggeår: 2022 del 1, del 2 er under anleggsfase.

Prosjektperiode: 2020–2022

Kostnad inkl. MVA: 60 mill. kr

Prosjektansvarlig: Emil Grøtting (prosjektleder) og Tor Takle Bore (byggeleder)

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Drammen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ingerid Sinding-Larsen og Iren Piamonte Kristensen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Beate Rud, Lene Amble-Hagen og Susanne Gaaren MNLA

Rådgivere/konsulenter: Rambøll

Entreprenør: Kaare Mortensen

Anleggsgartner: Agaia AS

Henning Larsen, Drammen

  • Teglverksveien_Asker_1
  • Teglverksveien_Asker_2
  • Teglverksveien_Asker_5

Liknende prosjekter