Dælenenggata 36 er et boligprosjekt beliggende i forlengelsen av Torshovdalen, midt mellom Rodeløkka og Grünerløkka. Tomten ligger inntil en branngavl og et mindre parkareal, et lite restareal i byen. Bygget inneholder 21 leiligheter og en stor takterrasse, med en fantastisk utsikt over byen og fjorden.

Takhagen omfatter 10 private hageparseller, hver på ca. 15 m2, samt felles oppholdsplasser. Hele takarealet er fylt opp med 40 cm vekstjord. Dette gir mulighet for beplantning over hele arealet. Plantebruken er frodig, med et utall ulike arter. Hagen har stort innslag av frukt, grønnsaker og urter. De private hageparsellene er delt med spilevegger, som dekkes av klatrende vegetasjon som eføy og klatrehortensia. Disse eierne kan utvikle parsellene slik de ønsker; potetåker eller grønnsakhage, anlegge plen, plante stauder og busker, eller som en terrasse for opphold, med solsenger, bord og benker. På bakkeplan er bygget omgitt av et tredekke i flere nivåer, dels som mindre private uteplasser, sittebenker og inngangsparti. Plantebruken er strammere enn i takhagen, primært med bambus og ulike grasarter.

Prosjektfakta

Kategori: Hager, gårdsrom, uteanlegg på tak

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: Infill AS

Byggeår: 2013

Prosjektperiode: 2010-2013

Areal/størrelse: 350 m2

Kostnad inkl. MVA: 3,8 mill. kr. eks mva, hvorav takterassen kostet 1,1 mill. kr

Prosjektansvarlig: Infill AS v/ Bjørnar Johnsen MNAL og Kenneth Harstad

Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Gullik Gulliksen MNLA, Kjetil Espedal MNLA, Juan Berasategui, Veronica Cheann

Entreprenør: Eide-Entreprenør AS

Anleggsgartner: Myrvolds Utemiljø AS

Arkitekt: Element Arkitekter AS

Idé/initiativtaker: Infill As v/Bjørnar Johnsen

Priser i konkurranser: Årets Bygg 2013 Hedrende omtale Oslo Bys Arktekturpris 2014

Gullik Gulliksen AS, Oslo

  • daelenenggt2
  • daelenenggt3
  • daelenenggt4

Liknende prosjekter