Prosjektet er utviklet på oppdrag fra Skanska Eiendomsutvikling i tett samarbeid med Code arkitektur. Ambisjonene var høye, og resultatet er blitt et prosjekt med særpreg på flere plan.

Tomten ligger rett nord for Gjøvikbanen, tett innpå T-banen og Skedsmogata. En utfordrende tomt, løst med en skjermende V-formet bygningskropp, glassgang, og fra T-banestasjonen er det direkte adkomst via en portal gjennom bygget til det sørvendte gårdsrommet. Bygget er inndelt i seksjoner med ulik utforming, der høyden varierer mellom to og fjorten etasjer. Alle takflater er opparbeidet som takhager, for opphold, lek og aktiviteter. Fordrøyning av overvann skjer lokalt via jorddekker på tak og bakkeplan. I tillegg er det laget en innovativ løsning for takvann fra det høyeste bygget som ledes ned til et regnbed på bakkeplan. 

Landskapsutformingen på terreng er enkel, frodig og inviterer til flerbruk og egen fri aktivitet. En stor verdi for prosjektet er at det ikke finnes kjeller under terreng, det betyr at trærnes røtter kan boltre seg og trærne kan oppnå en fullvoksen alder med store, vakre trekroner. 

Takterrassene har en mye mer detaljert utforming. Her kan beboerne velge mellom større sitteplasser med pergola, drivhus, utekjøkken og grillplass – eller mindre og mer intime uterom. Det er mulig å dyrke egne grønnsaker og det finnes lekeareal tilrettelagt for de minste barna. All vegetasjon er insektvennlig, og mange av plantene på taket er spiselige. På yttersiden av glassrekkverket løper en to meter bred eng langs alle etasjene. Denne løsningen gir en florlett og blomsterrik avslutning av takhagene, som tiltrekker seg humler, bier og sommerfugler. 

---
The project has been developed on behalf of Skanska Eiendomsutvikling in close collaboration with Code arkitekter. The challenging site was solved with a shielding V-shaped building, glazed corridor, and access via a gate through the building to the south-facing courtyard. The building is divided into different layouts and the height varies between 2 and 14 floors. All roofs are designed as roof gardens. The landscape design on the terrain is simple, lush and invites multi-use and independent free activity. A great value for the project is that the roots of the trees can frolic and are allowed to reach a full-grown age with beautiful large tree crowns. The roof terraces have a much more detailed design and here the residents can choose between larger seating areas or smaller and more intimate outdoor spaces. vegetation is insect-friendly and many of the plants on the roof are edible. On the outside of the glass railing, a 2-meter-wide meadow runs on all floors.
 

Prosjektfakta

Kategori: Hager, gårdsrom, uteanlegg på tak

Beliggenhet: Ensjø, Oslo

Oppdragsgiver: Skanska Norge AS Eiendomsutvikling AS AS v/Cathrine Knudsen

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2016–2022

Areal/størrelse: 2600 m2, bakkenivå og 2200 m2, takhager

Prosjektansvarlig: Ola Bettum MNLA

Landskapsarkitekt: IN'BY AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Peter Boström

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Henriette Pi Eik, Ingrid Wendelbo MNLA og Runar Bakken Smedås

Entreprenør: Skanska Norge AS

Anleggsgartner: Tranby AS

Arkitekt: CODE Arkitektur

IN'BY AS

  • Tigergården_Ensjø_1
  • Tigergården_Ensjø_4
  • Tigergården_Ensjø_3
  • Tigergården_Ensjø_5

Liknende prosjekter