Tjuvholmen er del av det tette byområdet på Pipervikas vestside. Området består av Odden, Skjæret og Holmen.

Prosjektet Holmen omfatter to sentrale og store byrom; Fjordtorget og Holmenhagen, i tillegg til gater og brygger. Målet er å skape ramme for en mangfoldig, attraktiv og levende bydel hvor beliggenheten ved sjøen understrekes. Allmennhetens tilgang sikres i hele planområdet og det etableres sammenhengende kaipromenade. Fjordtorget har en unik åpenhet mot sjøen og blir et urbant torg som gir plass for offentlige aktiviteter. Holmenhagen vil fremstå som en parkmessig kontrast til Fjordtorget.

Prosjektfakta

Kategori: Havn, sjøfront, kaianlegg

Beliggenhet: Tjuvholmen, Oslo

Oppdragsgiver: AS Selvaagbygg

Prosjektperiode: 2007-2012

Areal/størrelse: Ca 12000 m² uteareal

Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS, Sandefjord

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kari-Elisabeth Haugan

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Heidi Borgersen, Lotte Kihle MNLA, Gullik Gulliksen MNLA

Gullik Gulliksen AS, Sandefjord

  • 02 0800617_1523_plan copy

Liknende prosjekter