White arkitekter fikk oppdraget etter en anbudsrunde om parallelloppdrag for et stedsutviklingsprosjekt på TMV Odden i Trondheim. Prosjektet ble ferdigstilt i 2019.

Med plassens industriarv, og den uslåelige lokasjonen ved vannet som utgangspunkt, er TMV utviklet til å bli et sentralt og sosialt sterkt oppholdssted i Trondheim sentrum. De gamle industriminnene løftes fram og får en sentral plass. Valg av materialer og former bidrar til å framheve den industrielle storskalaen. Tre­møbler i grove dimensjoner og enkle, praktiske materialer som plasstøpt betong og stein er eksempler på dette. Plassen manglet det man kan kalle ikke-kommersiell glamour. Planen gir rom for gratis aktiviteter. Barnas perspektiv er viktig her. 

«Blomsterbrua» er sentral i revitaliseringsprosjektet for å gjøre TMV-odden til en trygg og komfortabel snarvei inn til byen for myke trafikanter, og viser også at syklister og fotgjengere kan fungere sammen i et attraktivt byrom. Torgets møblering styrer syklistenes bevegelse­sretning og hjelper til å redusere farten. Belysning var et viktig aspekt i prosjektet for å skape et attraktivt byrom hele døgnet og hele året. Det kunstige lyset skal leve i symbiose med det naturlige lyset. Det ble både vakkert, dynamisk og miljøeffektivt og var en måte å utvikle identiteten til Trondheims nye byrom. Gjenbruk er et viktig miljøaspekt i prosjektet. Eksisterende trapper, granittblokker og belegningsstein har blitt gjenbrukt og bearbeidet for å tilpasses den nye plassens utforming.

---
With the site's industrial heritage and the unbeatable sunny side of the water as a starting point, TMV has been developed into a central residence in Trondheim. The old industrial monuments are highlighted and given a central place. Through the selection of materials and shapes, the large, industrial scale is being highlighted. The bicycle lane is key to give the TMV a safe and comfortable connection to the city, and it shows that cyclists and pedestrians can work together in an attractive urban space. Lighting was an important aspect of the project, to create an attractive urban space around the clock and throughout the year. Reuse have been an important environmental aspect. Existing stairs, granite blocks and paving stones were reused and adapted to the design of the new site.

Prosjektfakta

Kategori: Havn, sjøfront, kaianlegg

Beliggenhet: Trondheim, Trøndelag

Oppdragsgiver: Trondheim kommune, v/ MNLA Magnhild Lunde

Byggeår: 2019

Prosjektperiode: 2015–2019

Kostnad inkl. MVA: 1.6 mill. kr

Prosjektansvarlig: Joel Hördin

Landskapsarkitekt: White arkitekter - studio Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Sam Keshavarz

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kjetil Torgrimsby

Rådgivere/konsulenter: Sweco Trondheim (RIB, RIE)

Entreprenør: Din gårdsplass AS

Anleggsgartner: Din gårdsplass AS

White arkitekter AB

  • TMV2
  • TMV3

Liknende prosjekter