Torridal skole, for 1.-7. trinn, ligger nord i Kristiansand, like ved Torridal kirke og elven Otra. Det har vært viktig å ivareta områdets særpreg med høyreist furuskog. En stor furu er bevart tett på skolebygget og framstår som et tuntre i det nye skoleanlegget.  

I tillegg til den gamle skolestua består anlegget av et nytt hovedbygg, eksisterende gymsal, samt ny skolegård, som binder sammen bygningene og det omkringliggende landskapet. Oppgaven har vært å prosjektere skolegården med varierte lekearealer; fotballbane, akebakke, velkomstområde, varelevering og bilavstigning. 

Det nye skolebygget er fargerikt, og fargene gjenspeiles i materialbruken utendørs. Friske innslag av gult går igjen i benker og sykkelparkering, og lekeapparater og fallunderlag er gjennomført i rødt, oransje og gult. Som et sentralt element i velkomstområdet er det utformet en musikkskulptur, som både er utsmykning og lek.

Nord i skolegården er det bevart en 100-meters-skog med bålplass, små hytter og oppgradering av akebakken. I skolegården er det plantet furu, kirsebærtrær og bærbusker, som forsterker stedets karakter og skaper årstidsvariasjon.

Overvannsløsningen er et sentralt element i skolegården. Overvann ledes vekk fra bygningene, ned til en steinsatt vannrenne. Renna snirkler seg gjennom skolegården som et lekende og dekorativt element, og vannet samles til slutt opp i et tørt fordrøyningsbasseng på gresset.

English summary
Torridal is an elementary school in the municipality of Kristiansand. The schoolyard is designed with diverse play areas, a football field, a toboggan hill, a welcoming area and areas for deliveries and kiss-and-ride. Pine trees characterizes the surroundings. A huge pine tree next to the school is preserved in addition to several new pine trees and cherry trees in the schoolyard. A central element in the schoolyard is a stone covered swale collecting the stormwater and leading it to a dry infiltration basin.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Kristiansand, Agder

Oppdragsgiver: Kristiansand kommune

Byggeår: 2016

Prosjektperiode: 2014–2016

Areal/størrelse: 14 daa

Kostnad inkl. MVA: 5,2 mill. kr

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Kristiansand

Ansvarlig landskapsarkitekt: Hanne Alnæs MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Silje Aasgrav MNLA

Entreprenør: Landskapsentreprenørene AS

Anleggsgartner: Landskapsentreprenørene AS

Kunstner: Trond Nicholas Perry og Agata Sander

Arkitekt: Amtedal & Hansen AS

Annet: Foto: Rambøll v/Silje Aasgrav

Henning Larsen, Kristiansand

  • Torridal skole_den gamle skolestua og vannrenne
  • Torridal skole_lekeområde

Liknende prosjekter