FoU-prosjektet «Trafikantens opplevelse rv. 3» ble startet i 2009 på bakgrunn av de høye ulykkestallene på rv. 3 i Østerdalen. En stor del av ulykkene var utforkjøringer, og det ble pekt på at uoppmerksomhet fra bilføreren kunne være en av årsakene.

Forskning viser at bilisten har behov for stimulans med jevne mellomrom, for å beholde konsentrasjonen og ikke sovne. Det viste seg at rv. 3 ble oppfattet som svært monoton og at det var behov for tiltak. Prosjektets mål ble å definere, utvikle og gjennomføre tiltak for å skjerpe trafikantens oppmerksomhet slik at reiseopplevelsen økes og ulykkene reduseres. FoU prosjektet ble delt i tre tiltaksområder; vegetasjonsrydding, landskapskunst og lys og lyssetting. Dette ble gjort:

 Elggevir Alvdal grense.

Vegetasjonsrydding for å gi utsikt til Glomma og ellers langs rv. 3

Opparbeidelse av småstopp-plasser

Fargerike elggevir i trær med jevne mellomrom, også med lyssetting. Med elg som tema ønsket prosjektet å ta vare på stedsidentiteten i
Østerdalen, samtidig som en kunne minne bilisten på elgfaren langs vegen. Flere av elggevirene har blitt lyssatt, slik at de også skal fungere som oppmerksomhetsvekkere på kvelds- og nattestid.

Jernbaneundergang på Atna dekorert i pop-art stil med elg og lysegrønt rekkverk

Lyssetting av gammel høylåve på Stai

På nyrestaurerte Bjøråa rasteplass er verdens største elg satt opp (høsten 2015) som siste del av prosjektet «Trafikantens opplevelse rv. 3». Elgen er utarbeidet av kunstneren Linda Bakke og produsert i Kina i syrefast polert stål. Skulpturen er lyssatt. Servicebygget på rasteplassen er
tegnet av Lie Øien Arkitekter AS. Lekeplassen er oppgradert og har fått lekeskulpturer av kunstnerne Linge & Stub.

Den siste undersøkelsen høsten 2012, etter at alle gevirene var montert opp, viser følgende: Trafikantene sier de får økt oppmerksomhet av tiltakene (72 %), de får en bedre kjøreopplevelse (73 %) og folk har tro på at tiltakene hjelper på trafikksikker­heten (73 %). Ulykkestallene er nedadgående.

Læringsverdi:
Det er viktig å tenke kjøreopplevelse langs veg, ta tak i stedets identitet, ha en rød tråd, og gi stimuli med jevne mellomrom.
Folk er svært positive til vegetasjonsrydding, men overraskende mange også til kunst og lyssetting. Det er viktig at tiltaket utføres på riktig sted. Tiltaket må ikke føre til uoppmerk­somhet og distraksjon.
Ha god dialog med grunneiere, kommuner og potensielle samarbeidspartnere.
Tørr å tenke utenfor boksen, det umulige kan være mulig!

 

 

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Åmot - Sør Trøndelag grense, Hedmark

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Byggeår: 2016

Prosjektperiode: 2009-2016

Areal/størrelse: 225 km

Kostnad inkl. MVA: Tiltak langs rv. 3: 4 mill. kr. Bjøråa rasteplass: 19,5 mill. kr

Prosjektansvarlig: SVV Plan og trafikk Hedmark v/leder Hanne Finstad

Landskapsarkitekt: Statens Vegvesen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Anne Helga R. Gaustad

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Bjøråa rasteplass: Ragnhild Lied Børke MNLA (Norconsult AS) og Mari Gotteberg

Rådgivere/konsulenter: Bjøråa rasteplass: Norconsult AS

Entreprenør: Veidekke ASA, Steinar Johansen Transport AS, Eltron AS. Bjøråa rasteplass: Alvdal graveservice, Lemminkäinen AS (asfalt).

Anleggsgartner: Bjøråa rasteplass:  Anleggsgartner Arnesen AS

Underleverandører: Servicebygg underentreprenør: Østerdal Byggservice AS (betongarbeider), Berg & Sandboe AS (elektro), Gunnar Jensen AS (VVS), NORAX AS (stålleveranser og arbeider), Profilteam AS (vinduer og dører), Dalsegg Rørleggerservice AS, Redlight design AS

Kunstner: Linda Bakke (Storelg, elggevir og jernbanebru), Inge Iversen (elggevir og jernbanebru), Linge & Stub (lekeskulpturer)

Arkitekt: Lie Øien arkitekter AS (servicebygg Bjøråa rasteplass)

Samarbeidspartnere: Sparebanken Hedmarks kunstfond, Fylkesmannen i Hedmark, berørte kommuner, grunneiere

Idé/initiativtaker: SVV Vegavdeling Hedmark v/ leder Aud Riseng

Prosjektgruppe: Statens vegvesen Region øst, Vegdirektoratet og Fylkesmannen i Hedmark

Finansieringskilde/sponsor: Sparebanken Hedmarks kunstfond finansierte Storelgen og ga den i gave til Stor-Elvdal kommune

Annet: Foto: Knut Opeide, Sven Arne Wright Hagen

Statens Vegvesen

  • Trafikant rv. 3_Knut Opeide1
  • Trafikantens rv. 3_KnutOpeide
  • Trafikantens rv. 3_Wright Hagen2
  • Trafikantens rv. 3Knut Opeide SVV

Liknende prosjekter