Ved å iscenesette naturen og tilrettelegge for at folk oppholder seg lenge på stedet, skal Trælvikosen turistvegprosjekt markere den langsomme og skiftende naturen.

Turistvegprosjektet skal bidra til at besøkende er i naturen fremfor å se på den, med mål om at de i større grad oppdager og utforsker naturen, og gjennom dette bygge bevissthet rundt hvordan vi tar vare på den. 

Prosjektet består av løsninger for hele rasteplassen, mens det bærende elementet er en installasjon bestående av stegasteiner. Disse er lagt i en presis og horisontal linje av rektangulære steiner som er lagt ut over sandbunnen, mot den store utsikten. Installasjonen iscenesetter tiden og den stadig skiftende naturen. Basen for installasjonen er sandbunnen i Trælvikosen, som er rik på naturskapte detaljer – fjæremarkens små pyramider, sneglenes spor igjennom sanden, flyndrer, og runde steiner i alle slags formasjoner. 

Elva som renner ut her graver sin stadig skiftende, svakt meandrerende bane gjennom sanda. Alt dette kommer til syne når havet trekker seg tilbake, og før tidevannet igjen kommer inn. Bildet skifter, og det samme gjør opplevelsen av landskapsrommet. Det går fort, samtidig som tiden føles å stå stille når vannet stiger millimeter for millimeter mot den presise markeringa av middelvannstanden, midt mellom flo og fjære. Så fortsetter vannet å stige helt til sandbunnen, steinene, og livet i fjæra er borte, og du står igjen med utsikten over vannflaten med Torghatten i det fjerne.

Utover installasjonen med stegasteinene består turistvegprosjektet ellers av utforming og etablering av ny parkering og rasteplass, inkludert bord og stoler fra Turistvegenes standardsortiment, samt en unik trebenk utformet av Torbjørn Prytz fra Nybrot Økologiske Fjellgård.

---
As part of the Norwegian Scenic Routes program, Trælvikosen is coined with the motto “the small details and the grand view”. The rest stop along the Helgeland coast emphasizes the slow and ever-changing nature at Trælvikosen.

The main element is an installation of rectangular steppingstones laid in a precise and horizontal line on the sandy seabed, leading the visitors towards the view of mountain Torghatten. Due to the distance between the stones, users need to look down to concentrate, and will be made aware of the richness in natural details along the way, from snail trails through the sand, flounders, and rounded stones in all shapes, as well as the different movements in the water. By incorporating the installation into the natural tides and ever-changing nature at Trælvikosen, the visitors and passers-by are immersed in nature rather than just being observers of the attraction itself. 

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Brønnøysund, Brønnøy kommune, Nordland

Oppdragsgiver: Statens vegvesen/Nasjonale turistveger

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2019–2022

Areal/størrelse: Ca. 2,5 daa

Kostnad inkl. MVA: 1,3 mill. kr

Landskapsarkitekt: Snøhetta AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Snøhetta

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Snøhetta

Entreprenør: OK Kristoffersen Entreprenør AS

Underleverandører: Torbjørn Prytz – Nybrot Økologiske Fjellgård

Snøhetta AS

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Liknende prosjekter