Turvei D10 gjennom Svartdalen går langs elva Alna, fra Etterstad til Fagerlia. 375 meter går på en brogang under to jernbanebroer og en veibro. Turveien ligger skånsomt mellom gamle trær langs elvebredden.

Før Alnastien ble etablert var Svartdalen et utilgjengelig juv dekket av en forholdsvis uberørt Gammelskog. Som naturtype karakteriseres Gammelskog av at den skjøttes med hensyn til naturlige prosesser. Her skal død og døende vegetasjon få ligge igjen som grunnlag for et helt unikt biologisk mangfold. Et stort og verdifullt biologisk mangfold er tatt vare på. Vegetasjonen består av edelløvskog med rikt dyreliv. Turveien er en del av Alnastien som skal bli østkantens svar på Akerselva. Nå kan man få en sterk og tydelig naturopplevelse midt i Oslo. Elv og natur kan oppleves fra en bordgang på høye påler gjennom juvet. Med tilgjengelighet gjennom Svartdalen faller siste brikken på plass for en sammenhengende turvei fra Gamlebyen til Lillomarka.

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Oslo øst

Oppdragsgiver: Oslo kommune Bymiljøetaten

Byggeår: 2011

Prosjektperiode: 2008-2011

Areal/størrelse: 370 m

Prosjektansvarlig: Kristin Moldestad, planteviter

Landskapsarkitekt: COWI AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Marius Sekse MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): COWI AS, Blå landskapsarkitekter AS

Rådgivere/konsulenter: COWI AS, Ingenieurbüro Brandner, Sweco AS

Entreprenør: Dozerdrift AS

Underleverandører: Euro Elektro Installasjon AS

Samarbeidspartnere: Skisseprosjekt v/Sundt & Thomassen AS

Idé/initiativtaker: Oslo Kommune Bymiljøetaten

COWI AS, Oslo

  • Svartdalen_pri 3
  • Svartdalen_pri2

Liknende prosjekter