Det nye torget er startskuddet for utviklingen av Ulven, – en 280 mål tomt som skal transformeres fra et logistikk- og lagerområde til en helt ny bydel med uvanlig grønne og bilfrie fellesrom. 

Ulventorget er en møte- og handelsplass med fleksibilitet for forskjellige arrangementer, og representerer den nye bydelens profil. Overvann fordrøyes og infiltreres lokalt i forskjellige plantefelt. Vegetasjonen består av 40 pollinatorvennlige arter, hvorav halvparten er stedegne. Det er montert flere fuglekasser og insekthotell i trærne. Prosjektet artikulerer to eksiterende nivåer gjennom et støpt element som integrerer trapp, sitteplasser, plantefelter, rampe og effektbelysning. Elementet deler rommet i soner for variert bruk. Materialene er enkle og robuste, og er et godt utgangspunkt for de etterfølgende prosjektene på Ulven – med variert vegetasjon, plass-støpt betong, corten-stål og smågatestein.

Prosjektet er miljøsertifisert som BREEAM Very good-standard.

The square at Ulventorget marks the starting point for the urban regeneration of a 280 daa former logistics- and warehouse area into a new neighbourhood with emphasis on green and car-free public spaces. With integrated storm water management and 40 pollinator-friendly plant species, half of which are native, birdhouses and insect hotels, Ulventorget represents the new district’s profile.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Oslo

Oppdragsgiver: OBOS

Byggeår: 2017

Prosjektperiode: 2015–2017

Areal/størrelse: 3 150 m2

Prosjektansvarlig: Juan Berasategui MNLA

Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Juan Berasategui MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Gullik Gulliksen, Juan Berasategui, Jan Bernigeroth og Erik Myhr Munkebye, alle MNLA, landskapsarkitekt Peter Bostrom

Rådgivere/konsulenter: Betongstøp: Stenseth & RS, RIB: Djerving, RIVA: ÅF

Entreprenør: A Bygg AS

Anleggsgartner: Akershusgartneren AS

Arkitekt: LPO arkitekter AS

Annet: Fotograf: Tove Lauluten

Gullik Gulliksen AS, Oslo

  • Ulventorget_2_300dpi
  • Ulventorget_3_300dpi
  • Ulventorget300dpi-
  • Ulventorget300dpi
  • Ulventorget300dpi-(2)

Liknende prosjekter