Værste brygge bypark ligger på tomta til gamle Fredrikstad Mekaniske Verksted, en del av et større område sentralt i Fredrikstad som er under utvikling.

Området ligger langs Vesterelva som renner gjennom Fredrikstad sentrum. Byparken er et knutepunkt og en samlingsplass for menneskene som bor, arbeider og går på skole her. Byfergen har fergeleie ved parken. Det har vært viktig å ivareta gangakser, samtidig som man ville anlegge en park som appellerte til forskjellige brukergrupper. Parken skulle ha god tilgjengelighet og aktiviteter som motiverer til lavterskelbruk.

Parken er delvis bygget over en parkeringskjeller. Denne utfordringen ble førende for utformingen, og brukes som et positivt element med sitteplasser, avgrensning mellom soner og til trening. Parken er blitt et blikkfang på grunn av fargebruken i materialer og vegetasjon. Sitteplasser, leke- og treningsapparater og gummidekker samt vegetasjon er i forskjellige farger.
Parken fungerer som blikkfang også etter mørkets frembrudd, da det er utarbeidet et lyskonsept for parken.

English summary
Værste Harbour City park is a focal point at the dock were the city ferry arrives. The walking axes was important to consider while making the park accessible and with activities appealing to everyone. The park has become an eye catcher because of its use of colours and vegetation.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Fredrikstad, Østfold

Oppdragsgiver: Værste AS

Byggeår: August 2018

Prosjektperiode: Byggeperiode: mai–august 2018

Areal/størrelse: 3200 m2

Prosjektansvarlig: Værste AS v/Sigbjørn Moe og Roy Jacobsen

Landskapsarkitekt: COWI AS, Fredrikstad

Ansvarlig landskapsarkitekt: Siri-Linn Gardan Sørum og Liv Marie Bodal, begge MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Siri-Linn Gardan Sørum og Liv Marie Bodal, begge MNLA

Rådgivere/konsulenter: COWI Fredrikstad (RIVA), Storm Elektro AS (RIE)

Entreprenør: Råde Graveservice avd. Råde Landskap

Underleverandører: Søve AS

COWI AS, Fredrikstad

  • Værste brygge bypark (03)
  • Værste brygge bypark (04)
  • Værste brygge bypark (05)
  • Værste brygge bypark (06)

Liknende prosjekter