Nye Veiavangen skole skal oppgraderes med nytt skolebygg og uteområder. Hele prosjektet skal sertifiseres etter BREEAM.

Rambøll har levert mulighetsstudie og skisseprosjekt, samt forprosjekt til totalentreprise. Utendørs skal bevaring av et eksisterende plantesamfunn vektlegges. Det skal plantes flere nye trær, staude- og buskfelt, blant annet i regnbed, mot fasader og langs overbygg for sykkelparkering. Den nye skole-gården vil tilføres en frodig og variert beplantning til glede for elever og ansatte, bier, fugler og andre besøkende. 

Det etableres oppholdssoner for rekreasjon, læring, lek og idrett. Det anlegges fotballbane, parkour-sone, en trikseplass for skateboard og sparkesykkel, samt basketball- og sandvolleyballbane. Det legges til rette for sykling som kommunikasjonsmiddel med gode sykkelparkerings-muligheter, de fleste under tak. Forprosjektet er prosjektert i 3D og VR er benyttet til formidling og samarbeid med byggherren, Nedre Eiker kommune. 

 

The new Veiavangen School will be upgraded and certified according to BREEAM. Rambøll has delivered a feasibility study and sketch project, prior to the pre-project for a turnkey contract. Outdoors the existing vegetation will be preserved, and supplemented with new, lush and varied plantings for the benefit of students, staff, bees, birds and other guests. Different zones will be established for recreational and learning purposes, as well as for play and sport. The pre-project is primarily designed in 3D and VR is used for communication and collaboration with the client.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Drammen, Viken

Oppdragsgiver: Drammen (tidl. Nedre Eiker) kommune

Byggeår: Leveranse forprosjekt des. 2019

Prosjektperiode: 2018–2019

Areal/størrelse: Ca. 17 daa

Landskapsarkitekt: Henning Larsen, Drammen

Ansvarlig landskapsarkitekt: Helene Sørlie MNLA (Mulighetsstudie og skisseprosjekt), Anders H. Folkedal MNLA (Forprosjekt) og Ingerid Sinding Larsen MNLA (Forprosjekt)

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Anders Folkedal MNLA, Kjersti Braut Dølplass, Elisabeth Nordli Sandved og Helene Sørlie MNLA

Rådgivere/konsulenter: Rambøll, v/Miljø, Vei, Landskapsarkitekt, Arkitekt, Elektro, Lysdesign, VA, VVS, Bygg, Risk og PL

Arkitekt: Rambøll v/Anders Ruud

Henning Larsen, Drammen

  • Veiavangen Uskole
  • Veiavangen4
  • Veiavangen2
  • Veiavangen5

Liknende prosjekter