Vincent Lunges plass ligger inneklemt mellom høye hus og et tungt trafikkområde med mye støy og bevegelse. Utformingen reflekterer dette ved at den indre, lyse delen er skjermet fra den ytre, mørkere og trafikkerte delen med en sikksakk- formet granittskulptur som deler plassen i to.

 Som samlende element er det plantet 12 plataner i et kvadrat som omfavner begge sider av plassen; den mørke og den lyse siden. Plassen vil i stor grad også observeres ovenfra de omkringliggende bygg. Derfor er sikksakk-formen enkel og i stor skala. Den har innfelte skråflater, to plenfelt som vender seg mot ettermiddagssolen, og en rustfri stålplate med 21 fontenestråler der ti tilhører stjernetegnet Vannmannen, og elleve til Fiskene.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Bergen sentrum

Oppdragsgiver: Skanska AS / Entra AS

Byggeår: 2011

Prosjektperiode: 2007-2011

Areal/størrelse: 2800 m2

Kostnad inkl. MVA: 12 mill. kr.

Prosjektansvarlig: Constructa AS

Landskapsarkitekt: landskap DESIGN AS

Ansvarlig landskapsarkitet(er): Landskap DESIGN AS

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Arne Sælen MNLA

Rådgivere/konsulenter: Sweco AS

Entreprenør: Skanska AS / Wikholm AS

Anleggsgartner: Wikholm AS

Underleverandører: Nord-Stein AS, Oase AS, Vestre AS, Størksen AS, Wikholm AS

Samarbeidspartnere: Sj-arkitekter AS

landskap DESIGN AS

  • Vincent Lunges Square03.Credit-Hanne C.Olsen

Liknende prosjekter