Fem finalister til landskapsarkitekturprisen 2023

02.10.2023 | MV

Juryen har vurdert parker, byrom, gater, torg og skoleanlegg, gravplasser, boligområder, byutvikling og samferdelsanlegg fra 29 prosjekter fra hele landet, og har jobbet seg fram til fem finalister.

Foto: Are Aasvang Lynghaugparken_Foto_Are Aasvang

Fem prosjekter er videre som finalister til Landskapsarkitekturprisen 2023

29 prosjekter fra hele landet var innmeldt til Landskapsarkitekturprisen 2023. Juryen har nominert fem finalister. Prisen deles ut på Landskapsarkitekturdagen 20. oktober, på Arkitektenes hus i Oslo.

Lynghaugparken_Foto_Are Aasvang
Lynghaugparken

Ansvarlig landskapsarkitekt: Norconsult Arkitektur og Landskap, Bergen og Curve Studio
Oppdragsgiver/byggherre: Bergen kommune, Bymiljøetaten
- Fornyelsen av Lynghaugparken for å skape mer aktivitet i parken, og samtidig bidra til økt biologisk mangfold og naturopplevelser. Godt gjennomført og godt formgitt prosjekt med bekkeåpning, naturlekeplass, skatepark, forskningsbrygge og nye oppholdsplasser.

RUDOLF NILSENS PLASS_Nicolas Tourrenc
Rudolf Nilsens plass

Oppdragsgiver/byggherre: Oslo kommune, Bymiljøetaten.
Ansvarlig landskapsarkitekt: Studio Oslo Landskapsarkitekter og bar bakke landskapsarkitekter as
- Oppgradering av et lite brukt byrom til en attraktiv bypark for nærområdet. Omfattende og godt gjennomført brukermedvirkning.


SLA_Sigrid Bjøbekmo_Gata Grønland
Gata Grønland – midlertidig bygate

Ansvarlig landskapsarkitekt: SLA Norge og Fragment (medvirkning)
Oppdragsgiver/byggherre: Oslo kommune, Plan og bygningsetaten v/Bykuben/Oslotrær
- Stenging av sterkt trafikkert gate for midlertidig gjennomføring av prosjekt for økt byliv. Transformering av en sterkt trafikkert gate til et byrom for mennesker er en stor endring, og det er en glede å se hvor høyt det blir verdsatt av brukerne.

Voldsløkka skole_Spinn arkiteter
Voldsløkka skole

Ansvarlig landskapsarkitekt: Østengen & Bergo
Oppdragsgiver/byggherre: Oslo kommune, Undervisningsbygg
- Formsterk skolegård med spennende og nyskapende løsninger for overvannshåndtering. Prosjektet er presentert før ferdigstillelse.

Aktivitetsparken Voss_5
Voss aktivitetspark

Ansvarlig landskapsarkitekt: Østengen & Bergo
Oppdragsgiver/byggherre: Voss kommune
- Aktivitetspark på Prestegårdsjordet. Voss har fått en ny og vakker aktivitetsflate, en sentral møtearena i vakre omgivelser, for brukergrupper i alle aldre, alle aktivitetsnivåer og for alle funksjonsnivåer.

Om prisen

Landskapsarkitekturprisen ble stiftet av Norske landskapsarkitekters forening (NLA) i 2015 og utdelt første gang samme år. Prisen er en hederspris for landskapsarkitektur, som kan bidra til å heve, fornye og utvikle norsk landskapsarkitektur, både som plan og prosjekt. Prisen skal synliggjøre og fremme faget, og deles ut årlig. Juryen kan også tildele ærespris og hedrende omtale. Prisen består av en plakett og gis til prosjekterende landskapsarkitekt og byggherre/oppdragsgiver.
Vinneren kåres i 2023 på Landskapsarkitekturdagen den 20. oktober, Arkitektenes hus, Oslo.

Juryen har bestått av følgende landskapsarkitekter og medlemmer i NLA

Astrid D. Skalleberg, juryleder, Maxwell Gitenstein, Tine Eileen Gunnes, Marte Maardalen, Jan A. Løvdal, Mari Hagen, Bendik Vindegg Torp, Erik Myhr Munkebye.

Fotokreditt:
Lynghaugparken. Foto: Are Aasvang
Rudolf Nilsens plass. Foto: Studio Oslo Landskapsarkitekter
Gata Grønland – midlertidig bygate. Foto: Sigrid Bjøbekkmo
Voldsløkka skole. Illustrasjon: Spinn arkitekter
Voss aktivitetspark. Foto: Østengen & Bergo