Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • LARK landskap as
 • Drammensveien 130, Inng A5
 • 0277 Oslo
 • https://larklandskap.no
 • 91396001/ 23131200
 • Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Skjøtselsplaner Boligområder, hyttefelt Gårdsrom Institusjoner By og tettstedsutvikling Friluftsområder, turveier, strandsoner Barnehager, skoler, idrettsanlegg Historiske anlegg Visualisering Hageplanlegging Kirkegårder, gravplasser Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Heidi Borgersen (MNLA)
 • heidi@lark.no
 • 913 96 001
 • Kari-Elisabeth Haugan
 • Kari-Elisabeth@lark.no
 • 479 03 361