Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • ATSITE AS, Stavanger
 • Strandkaien 44
 • 4005 Stavanger
 • http://www.atsite.no
 • 47 30 72 40
 • Hageplanlegging By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Kirkegårder, gravplasser Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Skjøtselsplaner Store landskapsinngrep, massetak, kraftutbygging Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering
Kontakt:
 • Imke Wojanowski (MNLA)
 • iw@atsite.no
 • 47 30 72 40
 • Anne Truelsen Schultz (MNLA)
 • anne@atsite.no
 • 92 04 02 68