Kontorer

 - Søker du landskapsarkitektkompetanse? Her er en oversikt over kontorer som påtar seg oppdrag. Dette er ikke en kompett oversikt over alle, men tilsvarer den samme oversikten som er i NLAs årbok.

 • Bokemo
 • Kirkegata 5
 • 0153 OSLO
 • https://www.bokemo.no
 • firma@bokemo.no, 900 47 530
 • By og tettstedsutvikling Boligområder, hyttefelt Friluftsområder, turveier, strandsoner Gårdsrom Barnehager, skoler, idrettsanlegg Institusjoner Næringsområder Parker, byrom, gater, torg Samferdsel Visualisering Historiske anlegg Arealplanlegging, stedsanalyser, konsekvensutredninger Lokal overvannsdisponering Hageplanlegging Skjøtselsplaner
Kontakt:
 • Rainer Stange (MNLA)
 • rainer@bokemo.no
 • 900 47 530
 • Per-Olav Hagen (MNAL)
 • per-olav@bokemo.no
 • 911 57 327