Klimakampen skal utkjempes i landskapet 

«Bærekraftige grøntområder er helt essensielle hvis vi skal unngå en katastrofal klimakrise, kollaps i det biologiske mangfoldet og samtidig sikre våre innbyggeres velferd», sier styreleder i Danske Landskabsarkitekter, Martin Hedevang Andersen.

Foto: ill. fra Andersens foredrag Skjermbilde 2022-05-30 kl. 10.33.10

Landskapsarkitekturen og grøntanleggsbransjen har verktøyene

Landskapsarkitekturen og grøntanleggsbransjen har en rekke svært viktige verktøy som kan bidra til å avverge flere av de store problemene verden står overfor: Klimakrisen og truslene mot det biologiske mangfoldet. Sirkulær økonomi er nøkkelbegrepet og det kan ikke komme raskt nok i gang. Det understreket Martin Hedevang Andersen i et innlegg på den danske bransjeforeningen Landskabsrådets Generalforsamling 2022.  

Byggebransjens klimapåvirkning og ansvar

– Byggebransjen står for en stor del av verdens klimapåvirkning, derfor har vi også et ansvar. Vi er blitt gode på å legge til rette for biologisk mangfold og overvannshåndtering, som er to viktige områder. Vi har også fokus på hvordan gode grøntområder kan ramme inn og gi rom for det gode liv til de menneskene som bruker dem. Noe av det vi har sett mye på de siste årene i Danske Landskabsarkitekter er hvordan vi kan få sirkulær økonomi inn i bransjen og derved bli mer bærekraftige og ta bedre vare på planeten. Og her gjenstår det endel, sier Martin Hedevang Andersen.

Danske Landskabsarkitekter har til nå mest jobbet med hvordan de grå ressursene i anleggsarbeidet, som stein og fliser, kan gjenvinnes i en sirkulær økonomi. Hedevang Andersen understreker at det er viktig å vurdere holdbarhet og mulighet for enkelt vedlikehold av materialene som inngår i prosjektene, slik at de holder seg over tid – og at materialene kan gjenbrukes i andre prosjekter senere.

Danske Landskabsarkitekter skal framover se nærmere på hvordan de samme prinsippene for sirkulær økonomi også kan vurderes i den grønne delen av anleggsarbeidet.

– Det kan for eksempel være ved å plante mer robuste beplantning eller gjenbruke planter som ellers skulle vært kassert, sier Martin Hedevang Andersen og legger til:
– I sirkulær økonomi tenker vi jo hele veien rundt, og det kan også bety at vi må vurdere fordelene ved at landskapsarkitektene blir lenger i prosjektene. Drift og vedlikehold er ekstremt viktige for at vi skal nå målene innen klima og biodiversitet, så det kan være en ide om vi videreutvikler prosjektene over en lengre periode og løpende følger dem opp i framtida. 

Kilde: DLs nyhetsbrev 25.05.22

Om sirkulærøkonomi på fagdagen

Martin Hedevang Andersen deltok også på fagdagen i Trondheim med et innlegg om sirkulærøkonomi i landskapsarkitekturen. Foredraget kan lastes ned fra NLAs nettside

Og innlegget kan sees på NLAs You Tube-kanal 

Se også tidligere artikkel om Sirkulær økonomi i landskapsarkitekturen

Martin HA_Maren Forsbakk
Martin Hedevang Andersen på NLAs fagdag 2022. Foto: Maren Forsbakk