Studieturer

NLA arrangerer med varierende frekvens studieturer der programmet er lagt til arkitekturfaglig interessante reisemål og hvor det er med en landskapsarkitekt som reiseleder. Vi legger vekt på faglig utbytte av turen, parallelt med å bygge nettverk med arkitekturfagene i inn- og utland. Har du tips til interessante reisemål for landskapsarkitekter? Send e-post til post@landskapsarkitektur.no

Foto: Mona Vestli IMG_9283 kopi-kopi

Terra Formas studietur til Sør-England 26.-31.5.2018

Reisebrev
Program

Japan 19.3-1.4.2015

Dag for dag program
Opsjon fridager i Kyoto
Kenjiro Kito: Gardens of borrowed scenery in Kamakura, Japan
Kenjiro Kito: bildevedlegg til ovennevnte
The Satoyama Initiative - A Vision for Sustainable Rural Societies in Harmony with Nature
Mona Vestli: A-bombede trær lever videre, Arkitektnytt nr 4-2015

Cape Town, 8.-15.9.2012: AVLYST pr 8.6.12

Klikk her for å laste ned programmet

New York City, 8.-15.10.2011

Klikk her for å laste ned programmet

Japan, 1.-13.11.2010

Klikk her for å laste ned: Dag for dag program 
 - Oversikt program

Madrid, 14.-19.10.2009

Klikk her for å laste ned programmet

Cuba, 25.3-4.4.2009

Klikk her for å laste ned programmet

Kina, 14.-25.9.2007

Klikk her for å laste ned programmet