Tidsskrifter

Foto: LI Landscape

NLAs LANDSKAPS-/REDAKSJONELLE MEDARBEIDERE
Som medlem i NLA mottar du fagtidsskriftene Arkitektnytt og Arkitektur N til medlemspris. Abonnementet er obligatorisk etter avtale med utgiver NAL, Norske arkitekters landsforbund.

NLA har egne redaksjonelle medarbeidere i flere av fagtidsskriftene. 
Send gjerne tips til stoff, tema eller prosjekter.
Arkitektnytt: Ivar Winther (ivarwinther@gmail.com)
Arkitektur N: Iwan Thomson (iwan@lala.no) og Nina Marie Andersen (nina2103@gmail.com)

Arkitektnytt

Arkitektur N

LANDSKAB

Dansk og nordisk tidsskrift for landskapsarkitektur, grunnlagt i 1920, under navnet Havekunst. Utkommer 8 ganger i året. Utgis av Arkitekturforlaget i Danmark i samarbeid med Danske landskabsarkitekter. NLA har med to personer i redaksjonsrådet: Maja Kozak Dehlin (majakozakdehlin@gmail.com) og Annesofie Milner (ami@sla.dk)

pa-3-2020-forside-1558x2048
Park & anlegg
Fagbladet for alle som jobber med grøntanlegg og landskap i Norge. Utgis av Norsk gartnerforbund, utkommer 10 ganger i året.

Landscape
- Nettmagasin om landskapsarkitektur. Utgis av NLAs engelske søsterorganisasjon Landscape Institute, kommer ut 4 ganger i året.

plan_2020_01_highres
Plan - Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling. Plan er et tverrfaglig og tverrpolitisk møtested for debatt og formidling om samfunnsplanlegging, bolig- og byplan, og regional utvikling. Utkommer 4 ganger i året. Utgis av Universitetsforlaget.