Tidsskrifter

Arkitektnytt

Arkitektur N

LANDSKAB

 

Som medlem i NLA mottar du fagtidsskriftene Arkitektnytt og Arkitektur N til medlemspris, dvs med rabatt. Abonnementet er obligatorisk etter avtale med NAL Norske arkitekters landsforbund. 

NLAs LANDSKAPS-/REDAKSJONELLE MEDARBEIDERE
NLA har egne redaksjonelle medarbeidere i flere av fagtidsskriftene.

Arkitektnytt:
- Ivar Winther (ivarwinther@gmail.com)

Arkitektur N:
- Iwan Thomson (iwan@lala.no) og Nina Marie Andersen (nina2103@gmail.com)

LANDSKAB:
- Maja Kozak Dehlin (majakozakdehlin@gmail.com) og Annesofie Milner (ami@sla.dk)
Ta gjerne kontakt, enten med de redaksjonelle medarbeiderne eller med NLA, om du har tips til stoff, tema eller prosjekter du mener bør presenteres.

Park & anlegg